Annons
Branschaktuellt Redovisning Skatt

Ytterligare 300 miljarder i “likviditetslån” kan innebära risk

I ett nytt förslag från regeringen kommer möjligheten för företagare att få anstånd med skatter och avgifter att förlängas med tolv månader.

– Det är i grunden ett bra förslag. Men det är endast ett lån och inte ett bidrag. Det finns därför risk att icke livskraftiga företag drivs vidare i stället för att avvecklas, säger Mats Brockert, skatteexpert vid Srf konsulterna.
Text: Anna Gullberg
Annons

Regeringen föreslår att antalet anståndsperioder fördubblas och att taken höjs till sex eller två redovisningsperioder. Det innebär att ytterligare 300 miljarder kronor i “likviditetslån” ges genom anstånd. Företag kan söka anstånd för de redovisningsperioder under 2020 som ger störst lättnader. Anståndet gällde tidigare januari-september men förlängs alltså nu i första hand till december, och därefter hela 2021.

I nuvarande regelverk får ett tillfälligt anstånd vara i max tolv månader. Det nya förslaget föreslår förlängning med upp till ett år till. Det kommer också vara möjligt med retroaktiva anstånd.

Förslaget, som kommit till genom ett samarbete mellan regeringspartierna, centern och liberalerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021. Hittills har 40 000 företag beviljats anstånd. 40 miljarder kronor har godkänts i anstånd.

Är det nya förslaget bra för företagandet eller blir det ytterligare ett ”lån” att lägga på tidigare för att i ett senare skede betalas?
– Det var inte helt oväntat att regeringen skulle föreslå att anstånd med att betala skatt och avgifter ska kunna beviljas även efter september 2020 och att anståndstiden skulle förlängas. Det är i grunden ett bra förslag. Men det är ju som sagt endast ett lån och inte ett bidrag. Det finns därför risk att icke livskraftiga företag drivs vidare i stället för att avvecklas, säger Mats Brockert, skatteexpert vid Srf konsulterna.

– Därmed kan det finnas all anledning att överväga om verksamheten borde avvecklas även om det är möjligt att få anstånd med skattebetalningen. Det gäller särskilt om den fortsatta driften måste finansieras med egna sparmedel. Det finns ju alltid en möjlighet att starta om på nytt när förutsättningarna har blivit bättre.

Vad händer om företaget går i konkurs innan dess?
– Skatteverket kommer som huvudregel inte att ansöka om företrädaransvar för skatter och avgifter som omfattas av denna lag. Det innebär till exempel att en företagsledare inte ska riskera att bli personligt ansvarig för skatter och avgifter om företaget går i konkurs under anståndstiden. Det gäller naturligtvis inte den som på ett otillbörligt sätt utnyttjat anståndsreglerna, säger Mats Brockert.

– Jag vill berömma Skatteverkets agerande under pandemin. Det har uteslutande agerat föredömligt när det gäller att underlätta för företag att klara sig igenom den finansiella kris som uppkommit. Redan den 26 mars 2020 publicerade Skatteverket ett viktigt ställningstagande avseende företrädaransvar för den som har beviljats anstånd med inbetalning av skatt enligt den lag som nu är att förlängas.

Hur ska Srf konsulternas medlemmar råda sina kunder?
– Även om det finns en möjlighet att ansöka om anstånd med skatter och avgifter bör redovisningskonsulten diskutera eventuell fortsatt drift eller avveckling med de kundföretag som har likviditetsproblem. Det är också viktigt att diskutera vilka åtgärder som bör vidtas om beslutet är att driva företaget vidare. För den som inte har genomgått Srf konsulternas onlinekurs ”16 tips för ökad lönsamhet” med Mikael Carlson, Srf konsulternas rådgivningsexpert, kan denna vara en klok investering för att hjälpa sina kunder till bättre lönsamhet, säger Mats Brockert.

Det är fortsatt hög arbetsbelastning på redovisningskonsulterna, något du vill skicka med till medlemmarna?
– Våra redovisningskonsulter måste vara medvetna om vilken oerhört viktig roll de har i dessa tider för att vi ska kunna ha ett väl fungerande näringsliv. De bör också vara medvetna om att en redovisningskonsult kan vara det absolut viktigaste personliga stödet för den företagare som håller på att mista sitt livsverk, säger Mats Brockert.

Mats Brockert, skatteexpert Srf konsulterna Foto: Malin Sydne

Missa inte Srf konsulterna om corona där vi följer och rapporterar om utvecklingen av de effekter som coronaviruset har på redovisnings- och lönebranschen samt våra svenska företag.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons