Annons
Branschaktuellt

Ytterligare budgetåtgärder i spåren av corona

Regeringens nya budgetåtgärder är främst inriktade på a-kassa och utbildningsinsatser. Just nu ser man ett mycket snabbt förlopp av varsel, med en ökningstakt som aldrig tidigare har skådats.
Text: Zennie Sjölund
Annons

Framförallt inom branscherna hotell och restaurang där 30% av varslen är lagda, men man ser även tydlig påverkan på andra branscher som exempelvis tillverkningsindustrin. Egenföretagare konstateras återigen vara en hårt drabbad grupp. Företagens förutsättningar i kombination med allt färre anslutna till a-kassa, gör att de budgetåtgärder som nu kommer är inriktade för att fler ska komma att omfattas av a-kassan:

  • Arbetsvillkoret sänks från 80 timmar/månad till 60 timmar/månad
  • Medlemsvillkoret uppnås på 3 månader istället för 12 månader
  • Höjning av taket i A-kassan från 910 kr till 1200 kr de 100 första dagarna fram till årsskiftet
  • Lägsta beloppet 365 kr höjs till 510 kr per dag fram till årsskiftet
  • De 6 karensdagarna slopas under 2020

Åtgärder införs även för att stimulera utbildning. Det medför att det blir mer yrkesutbildning i hela landet genom nya platser, fler kurser och kurspaket samt försöksverksamheten; Flexibel yrkeshögskola. Det statliga stödet till vuxenutbildning ökar och full statlig finansiering. Man väljer även att bygga ut möjligheterna till distansutbildningar inom YH. För att underlätta för de som studerar att hjälpa till i trånga sektorer slopas fribeloppet till CSN under hela 2020. Det innebär att det inte finns några begränsningar i hur mycket man får tjäna för att vara berättigad till studielån. Övriga insatser inom utbildningssektorn är basår, sommarkurser, fler studenter i högskolan, distansutbildning och Mooc (öppna nätbaserade kurser) för att göra fler behöriga till lärarutbildningen.

Det sker även arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsförmedlingen får ökade medel och det ska finnas fler sommarjobb för ungdomar. Det sker en satsning på gröna jobb kopplat till besöksnäringen. För de som är i arbetslöshet sätts det in fler insatser med program och matchningstjänster. Dessutom ändras villkoren för att få personer i arbete:

  • Förlängd tid i extratjänster och introduktionsjobb, under längre period 24-36 månader
  • Förlängd tid i nystartsjobb förlängs till 12 månader
  • Förlängd till för stöd till start av näringsverksamhet från 6 månader till 12 månader
Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons