Annons

Experterna svarar

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Redovisningspake kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Halva semesterdagar
Är det tillåtet att ta ut halva semesterdagar? Chefen anser att det är OK eftersom man får ju göra det bättre för sina anställda.
Det är inte tillåtet med halva semesterdagar och det är inte förenligt med andemeningen i rätten till semesterledighet. Det framgår av lagen att det ska vara hela dagar: 3 a § Semesterledighet avser hela dagar. Tanken är att man ska kunna få en sammanhängande ledighet om fyra veckor vilket inte blir möjligt om man tar ut halva dagar. Så att detta skulle vara en förbättring för de anställda håller inte. Har man semesterdagar utöver vad lagen reglerar, det vill säga fler än 25 dagar, så kanske dessa överskjutande dagar skulle kunna tillåtas att tas ut del av dag. Inget som dock har stöd i någon regel i lag eller kollektivavtal.
Uppsägning i förtid
Kan man säga upp en anställd i förtid som är anställd på allmän viss­tidsanställning?
I princip nej, en visstidsanställning gäller under den tid man har avtalat. Om man däremot har avtalat om en uppsägningstid (måste finnas angivet i avtalet) kan arbetsgivaren avsluta visstidsanställningen i förtid med iakttagande av uppsägningstiden men då enbart om saklig grund finns, det vill säga arbetsbrist eller personliga skäl. Detta måste föregås av en förhandling med den fackliga organisationen om sådan finnes, antingen om företaget är bundet av kollektivavtal eller om den anställde är fackligt organiserad.
Två olika kollektivavtal
Kan man ha två olika kollektivavtal på företaget? Det rör till det en del när semesterberäkningen ska göras. Det ena avtalet säger 14% på intjänad lön och det andra avtalet säger månadslön och 0,8% i semestertillägg vid semesterledighet. Det ska tilläggas att företaget inte är bundet av kollektivavtalen utan anger bara att man följer kollektivavtal i anställningsavtalet till de anställda.
Visst kan man ha två olika kollektivavtal. De olika fackförbunden organiserar olika slags yrken/verksamhetsområden. I detta fall verkar det dock som att arbetsgivaren inte har tecknat kollektivavtal utan bara följer dem utan att vara bunden av dem. Det är alltså inget som man är tvungen till. Skulle man trots det vilja följa de olika kollektivavtalens villkor så innebär det, som du skriver, problem eftersom olika kollektivavtal har olika regler för avdrag och ersättningar. Detta är dock en oundviklig följd i sådana fall.

Du skriver att det i anställningsavtalen står att man följer kollektivavtal. Det är en skrivning som jag inte skulle rekommendera. Anledningen är att arbetsgivaren de facto inte har tecknat kollektivavtal. Man kan då i stället till exempel skriva in de regler man följer i en personalhandbok eller liknande. Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtalen får ju inte företaget heller några uppdateringar etcetera av avtals­villkoren. Frågan är också om man följer avtalen fullt ut till exempel vad gäller försäkringar och pensionsförmåner?
Arkivering av sjukintyg
Hur länge måste vi spara sjukintyg?
Det beror på av vilken anledning som läkarintyget har lämnats. Gäller det ett intyg om till exempel funktionsnedsättning så kan det behöva sparas under hela anställningstiden. Däremot kan ett läkarintyg om en enkel sjukdom såsom influensa eller liknande kunna gallras när lönen är uträknad. Läkarintyg ska alltså gallras när de inte längre behövs. Eventuellt skulle man kunna spara dem under året. Tänk dock på att de innehåller känslig information så de ska sparas på ett säkert sätt, därefter förstöras.
Endagstraktamente
Finns det några riktiglinjer för utbetalning av ersättning för endagsförrättningar som det finns för traktamenten?
Eftersom endagstraktamente, eller hur man benämner det, är att betrakta som lön kan arbetsgivaren helt bestämma reglerna, till exempel till vilket belopp och efter vilka tidsramar det ska utbetalas efter eller om det över huvud taget ska ges någon ersättning vid tjänsteresa över dagen. För utbetalning av skattefria traktamenten kräver det som bekant övernattning med mera.
Annons
Annons
Månadens Mest Lästa