Annons

Experterna svarar

Här svarar våra experter på frågor som rör beskattning, redovisning och löne- och personaladministration och arbetsrätt.

Du som är auktoriserad medlem, anställd på Srf Byrå/Företag eller har köpt Srf Redovisningspake kan ställa frågor i dessa ämnen under Srf Frågeservice när du loggat in på Mina sidor på www.srfkonsult.se.

Stöld av pengar
Ett företag har utsatts för en stöld av pengar. Är det stulna beloppet avdragsgillt och hur påverkar stölden företagets momsredovisning?
Förlust av pengar som företaget erhållit för sålda varor eller tjänster påverkar inte den moms som ska redovisas för omsättningen.

Inkomstskattemässigt kan dock företagare under vissa förutsättningar få avdrag vid stöld av pengar, 16 kap. 20 § inkomstskattelagen.

För avdrag krävs att företaget kan visa att förlusten uppkommit genom brott mot företaget och att det avser tillgångar i näringsverksamhet. Detta innebär att företaget bland annat ska ha gjort polisanmälan snarast efter det att brottet upptäckts. Dessutom krävs i regel någon form av kassaregistrering som visar hur stor summa som har förlorats.

Avdrag får inte göras med större belopp än vad som motsvarar sedvanligt innehav av pengar i verksamheten. När det gäller detaljhandeln torde ett sedvanligt innehav motsvaras av en dagskassa.
I andra verksamheter kan det vara fråga om belopp som behövs för dagens löpande utgifter. Denna begränsning gäller dock inte undantagslöst. Det kan finnas särskilda skäl till att innehavet av pengar varit större än en normal dagskassa och då får hela det förlorade beloppet dras av.
Underskrift av dödsboets deklaration
Min far avled under 2014. Kan min mor skriva under den inkomstdeklaration som dödsboet ska lämna i år?
Dödsboets deklaration ska skrivas under av samtliga dödsbodelägare, det vill säga din mor som efterlevande maka och din fars övriga arvingar som normalt är barnen. Det räcker dock att en dödsbodelägare skriver under om denne har fått fullmakt från de andra delägarna.
Moms på presentkort
Ett kundföretag tänker börja sälja presentkort. När ska moms redovisas för sådan försäljning?
Det finns två typer av presentkort. Presentkort som anger exakt vilken sorts vara eller tjänst som fås i utbyte, vem som är leverantör av varan eller tjänsten och i vilket land omsättningen sker i utbyte mot presentkortet kallas enfunktionsvoucher. För sådant presentkort ska säljaren redovisa moms redan när kortet säljs. Det gäller till exempel lunchkupong som endast kan lösas in av den restaurang som säljer kupongen.

Presentkort som inte uppfyller dessa krav kallas flerfunktionsvoucher. För sådant presentkort ska moms i stället redovisas i samband med att varan levereras eller tjänsten tillhandahålls oavsett om betalning erhållits tidigare.
Skadade glasögon
Om en anställds glasögon går sönder i arbetet, kan företaget ersätta dessa utan att det uppstår någon förmån?
Det beror på vem som orsakat skadan på glasögonen.

Skatteverket har i ett ställningstagande 2008-12-11 skrivit att ersättning som en arbetsgivare betalar till en anställd är skattefri om den kompenserar den anställde för skada på personlig egendom till följd av skadegörelse eller olyckshändelse som förorsakats av annan än den anställde. Kravet är att skadan skett under den anställdes yrkesutövning. Skattefriheten motiveras med att det inte innebär någon förmån för den anställde att i en sådan situation få förstörd eller skadad egendom ersatt. Ersättningen gör enbart att den anställde hålls skadeslös.

Skatteverket framhåller samtidigt att ersättning för skador på personlig egendom som den anställde vållat själv primärt ska ses som skattepliktig lön.
Kostnadsersättning till styrelseledamot
Kan man betala ut ersättning till en ledamot i en bolagsstyrelse för hans direkta utlägg avseende till exempel flygbiljetter till och från styrelsemöten?
Ja, en styrelseledamot anses ha bostaden som tjänsteställe. Det innebär att det går bra att betala ut ersättning för direkta utlägg för resor till styrelsemöten utan förmånsbeskattning eftersom det är fråga om tjänsteresor.
Annons
Annons
Månadens Mest Lästa