Annons
Branschaktuellt

Konsumentverket granskar låneförmedlare

Kreditförmedlare har ofta en mycket intensiv marknadsföring och som konsument kan det vara svårt att förstå att bolaget endast är en förmedlare av lånetjänster. Därför granskar nu konsumentverket 23 olika låneförmedlare.

Text: Tina Sjöström
Annons

Kreditförmedlare har ofta en mycket intensiv marknadsföring och som konsument kan det vara svårt att förstå att bolaget endast är en förmedlare av lånetjänster. Därför granskar nu konsumentverket 23 olika låneförmedlare.

Den marknadsföring som kreditförmedlare riktar mot konsumenter kan i många fall vara vilseledande. Konsumenterna kan lätt tro att kreditförmedlaren också är den som ger själva lånet när de i själva verket bara gör ljust det namnet antyder – förmedlar kontakten mellan låntagare och kreditgivare. Dessutom fås lätt en felaktig bild av att förmedlaren har inflytande över vem som får lån och vad lånet kommer att kosta.

Enligt Konsumentverkets granskning anger de flesta låneförmedlare inte vilka kreditgivare de arbetar med. De flesta arbetar de facto med en mycket begränsad andel bolag och som konsument får man inte del av marknadens alla långivare. Även uppgifter om vilken ränta man kan väntas få är svårtolkad. De flesta förmedlare anger lägsta ”från-räntan” vilket gör att konsumenten lätt tror att det är just den räntan man kommer att få.

– Den låga räntan kan både verka lockande och vilseleda konsumenterna. Vi har funnit att prisinformationen generellt är missvisande, säger Martin Ekelöf jurist på Konsumentverket i ett uttalande.

Den granskning Konsumentverket hittills gjort har lett till tillsynsärenden mot flera av dessa bolag med anledning av deras marknadsföring.

Källa: Konsumentverket

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons