Annons
Branschaktuellt Redovisning

5 snabba till Eric de Basso, Auktoriserad Redovisningskonsult – Vi coronasäkrar våra kunder

För redovisningsbranschen betyder nuvarande situation ett helt nytt scenario. Kunder behöver snabba råd för att överleva, samtidigt som arbete med bokslut och inkomstdeklarationer ska fortgå.
Text: Tina Sjöström
Annons

Den vanligtvis hektiska våren i redovisningsbranschen byttes över en natt till en helt annan situation. Istället för att ägna sig åt deklarationer och bokslut handlar det om samtal med förtvivlade kunder med likviditetsbrist och tomma orderböcker. Vi har ställt fem frågor till Eric de Basso, Auktoriserad Redovisningskonsult hos Srf konsulterna, om den nya vardagen.

Hur prioriterar ni ert arbete just nu?
– Det är enkelt, just nu är det mest coronainsatser. Vi jobbar uteslutande med att hjälpa kunder att hantera de ekonomiska effekter som epidemin dragit med sig. Mycket av rådgivningen utgår också från de åtgärdspaket regeringen presenterat. Plötsligt är det väldigt relevant att göra en likviditetsbudget. Det här betyder också att vi tappar arbetstid för vårt traditionella arbete vilket medför en helt annan belastning på oss och påverkar vår arbetstid. Men vi måste prioritera att rädda våra kunder.

Vad har varit viktigt för era kunder under den här tiden?
Att de får rätt rådgivning för att överleva, rätt stödinsatser från oss. Varje gång en åtgärd införs så finns det ett men, någon exkluderas. Men det förstår kunderna oftast inte. Vi måste tillförskaffa oss kunskap för att förstå vem som är föremål för de olika åtgärderna. Naturligtvis har vi också kunder som inte berörs alls av nuvarande situation och för dessa rullar det på som vanligt.

Vilken typ av rådgivning har dominerat?
– Ja, vi kallar det för coronarådgivning, vi hjälper många utifrån de åtgärdspaket som lagts. Vi coronasäkrar också de kunder som är i riskzonen i fyra månader, vi säkerställer att de har likviditet genom anstånd på skatteinbetalningar, banklån och liknande. Gränsen fyra månader har vi satt för att de ska ha en möjlighet att komma igen efter krisen, man kan inte dra på sig mer skulder än så anser vi.

Hur ser du/ni på de kommande månaderna framåt?
– Kommer det inga fler åtgärder, så tror jag att vi jobbar vidare ”as usual” men vi kommer att spendera mer tid till terapiliknande samtal med kunderna. Många har ingen annan att ringa.

Hur tänker ni lägga upp arbetet/rådgivningen efter corona, när det är dags att ”kickstarta” företagen igen?
– Det är helt omöjligt för oss att veta när vi inte vet hur länge den här situationen kommer att vara. Om vi inte vet när vi kan kickstarta kunderna så vet vi inte heller vilka insatser som kommer att behövas. Om det inte blir förrän i september så har vi förmodligen ett antal konkurser att hantera. Vi kan planera utifrån ett antal scenarios men det är allt.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons