Det som nu har aviserats är att arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

Dessutom så kommer det inte krävas läkarintyg för de första fjorton dagarna.

I överenskommelsen mellan Regeringen, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna beskrivs att det är den anställde som i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Även egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag. Den närmare innebörden av förslaget i sin helhet kommer att framgå av den extra ändringsbudget som regeringen kommer att besluta om i närtid.