Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Arbetsmarknad 2024: Prognos för redovisnings- och lönekonsulter

Arbetsförmedlingens senaste rapport visar att arbetslösheten väntas stiga och att antalet lediga jobb blir färre. Men hur ser arbetsmarknaden ut för redovisnings- och lönekonsulter och vad krävs för att vara fortsatt relevant och attrahera kompetens?
Text: Therese Slettengren
Annons

Enligt Arbetsförmedlingens senaste rapport från december 2023 är pessimismen bland arbetsgivare lika stor nu som i samband med finanskrisen 2008. Samtidigt råder det fortfarande omfattande brist på utbildad arbetskraft inom vissa områden.

− Oavsett konjunkturläge kommer efterfrågan på utbildad arbetskraft vara stor, säger Lars Lindvall, prognoschef på Arbetsförmedlingen i en kommentar.

Hur ser då framtiden ut för redovisnings- och lönekonsulter?

Enligt Arbetsförmedlingens prognos ser framtiden relativt ljus ut för redovisnings- och lönekonsulter.  För båda dessa yrkesgrupper kommer det vara konkurrens om jobben både på kort sikt och på tre års sikt. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha små till medelstora möjligheter till arbete.

Hur bli fortsatt relevant i framtiden?

Enligt Arbetsförmedlingens yrkesområdesanlys för administration, juridik och ekonomi som publicerade i december 2023 – där redovisningskonsulter klassificeras som ”redovisningsekonomer”, och lönekonsulter som ”löne- och personaladministratörer” – efterfrågas både social och digital kompetens i allt högre omfattning i rekryteringsannonserna.

Ökade krav på hållbarhetsredovisning

Ökade digitaliseringskrav för redovisningskonsulter skulle kunna innebära en risk för att yrket utarmas, men Arbetsförmedlingen bedömer samtidigt att ökade krav på redovisning inom exempelvis hållbarhet neutraliseras av att enskilda arbetsuppgifter kan automatiseras.

För redovisningskonsulter efterfrågas även förmågan att upprätta goda kundrelationer i högre utsträckning de senaste åren.

Lönekonsulter behöver kunna digitala verktyg

För lönekonsulter märks ett ökat krav på kompetenser kopplade till olika digitala ekonomi- och hr-verktyg. Exempelvis ökar andelen av annonser som efterfrågar kompetens inom specifika program.

Arbetsförmedlingen bedömer att ökade krav på digitalisering potentiellt skulle kunna öka efterfrågan på lönekonsulter. Samtidigt konstateras att en del av yrkesgruppens arbetsuppgifter i sig troligen kan ersättas genom denna utveckling.

Viktigt möta nya kompetenskrav

– För att möta framtidens krav krävs kontinuerlig kompetensutveckling och detta är arbetsgivarens ansvar.För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare som lockar talanger måste arbetsgivarna skapa förutsättningar för livslångt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling på arbetsplatser. I förhandlingarna om nya LAS, Lagen om anställningsskydd, har arbetstagarsidan drivit att arbetsgivaren ska få ett utökat ansvar för den anställdes kompetensutveckling, säger Zennie Sjölund som är branschansvarig inom lön på Srf konsulterna.

Viktigt se över arbetsprocesser

För att fortsätta vara relevant i en ständigt föränderlig värld krävs även av branschen att man ser över arbetsprocesser och effektivitet.

– Morgondagens arbetstagare ställer nya krav på arbetslivet och på ledarskapet. Förutom en hög lön är balans i livet, personlig utveckling och ett stimulerande arbete som inte leder till utbrändhet viktigt, säger Zennie Sjölund.

Det är viktigt att arbetsgivarna skapar förutsättningar för livslångt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling för att hänga med i framtidens kompetenskrav, säger Zennie Sjölund. Foto: Malin Sydne

Så blir du en attraktiv arbetsgivare – läs mer:

Fakta

Redovisningskonsulter
Enligt Arbetsförmedlingen har antalet förvärvsarbetande redovisningsekonomer ökat något mellan år 2016 och 2021. År 2023 fanns det cirka 28 300 yrkesverksamma redovisningsekonomer i Sverige, varav cirka 78 procent var kvinnor och 22 procent var män.

Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognoser kommer det att vara konkurrens om jobben för yrkesgruppen under de närmaste åren.

Lönekonsulter
Mellan 2016 och 2021 har antalet förvärvsarbetande löne- och personaladministratörer varit i stort sett oförändrat. 2023 fanns det cirka 14 500 yrkesverksamma löne- och personaladministratörer i Sverige, varav cirka 90 procent var kvinnor och 10 procent män.

Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognoser kommer det att vara konkurrens om jobben även för denna yrkesgrupp de närmaste åren.

Läs mer:

Långsiktig yrkesområdesanalys – administration, ekonomi och juridik – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) >>

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2023 – Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)


Kompetensutveckling och karriärvägar för alla i redovisnings- och lönebranschen

Möt framtidens kompetenskrav genom att gå någon av våra kurser. Just nu har vi laddat hemsidan med mycket nytt för 2024. Läs mer på srfutbildning.se >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons