Annons
Årets verksamhet 2023
Branschaktuellt Lön Redovisning

Årets vinnarverksamhet – i digitaliseringens framkant

Årets vinnarverksamhet redovisningsbyrå 8082 Ekonomi AB har ett tydligt fokus på kvalitet och vill vara entreprenörens bästa vän. Men lika viktigt är det att ge medarbetarna en hållbar arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats. Här berättar Erik Larsson, en av företagets grundare om framgångsresan och hur han ser på framtidens redovisning.
Text: Therese Slettengren
Annons

Mitt i centrala Göteborg hittar vi redovisningsbyrån som har haft en riktig framgångssaga. Det hela började 2013 när Erik Larsson och kollegan Per Sandén drog igång verksamheten 8082 Ekonomi AB. I dag omsätter byrån19 miljoner kronor och har 16 anställda. De har vunnit flera prestigefulla priser för sin snabba tillväxt och nu i mars fick de också utmärkelsen årets Srf Auktoriserade Verksamhet.

Hårt arbete

Vägen till framgång har dock inte varit spikrak. Tvärtom kantades de första åren av många utmaningar och mycket arbete.   

– Vi hade svårt att rekrytera och behålla personal i början, men detta löste vi genom att anställa en HR-specialist som inte bara hjälpte till med rekrytering utan också fungerade som en brygga mellan ledningen och personalen, vilket skapade en mer inkluderande och hållbar arbetsmiljö, säger Erik Larsson.

När personalutmaningarna väl var lösta växte bolaget snabbt. En av nycklarna till framgången är hög servicenivå och nöjda kunder.

– Det är viktigt för att leverera resultat med kvalitet. Våra kunder ska slippa tänka på det administrativa och i stället kunna fokusera på företagandet, säger Erik Larsson.

Digitalisering till nytta för kunden

I takt med att världen blir allt mer digitaliserad, har 8082 Ekonomi utvecklat sina digitala processer för att kunna erbjuda sina kunder mer skräddarsydda digitala lösningar.

– Vi vill vara så mycket i framkant som möjligt utan att nödvändigtvis driva digitaliseringen, berättar Erik Larsson.

Denna strategi har inte bara effektiviserat företagets arbetsflöden utan också skapat mervärde för deras kunder genom kostnadsbesparingar och bättre tillgång till information.

Erik Larsson tycker det är viktigt att branschen fortsätter att hänga med i den tekniska utvecklingen och utvecklar nya affärsmodeller som gör det möjligt att erbjuda nya tjänster som till exempel hållbarhetsredovisning. 

– Branschen förändras snabbt, och vi måste fortsätta att anpassa oss. Gör vi det kan vi bidra till att livet för småföretagare blir enklare. Därigenom kan vi som auktoriserade redovisningskonsulter också bidra till ett tryggt och hållbart näringsliv och samhälle.

Hård konkurrens om arbetskraft

Även om Erik Larsson ser ljust på framtiden finns det en stor utmaning; Svårigheten att attrahera talanger i en bransch där konkurrensen om de mest kvalificerade individerna är stenhård.

– Vi lever i en tid där behovet av kvalificerade löne- och redovisningskonsulter överstiger tillgången. Att hitta medarbetare med rätt kompetens och inställning till arbete är en ständig utmaning.

För att möta denna utmaning har 8082 Ekonomi lagt stor vikt vid att skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas utveckling och välmående står i centrum. De har också fokuserat på att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner för att locka till sig och behålla talanger.

Utöver dessa interna åtgärder betonar Erik Larsson vikten av att branschen som helhet behöver förbättra sitt anseende.

– Det är viktigt att vi alla arbetar för att höja statusen på yrket och tydliggör det värde som kvalificerade redovisningskonsulter tillför företag och samhälle. Här spelar Srf konsulterna och andra organisationer en nyckelroll, men det kräver också en insats från varje enskilt företag i branschen. En viktig faktor är att vi måste kunna erbjuda medarbetarna högre löner och en hållbar arbetsmiljö. Lyckas vi lösa den ekvationen kommer vi också kunna attrahera medarbetare som trivs och stannar och då kommer de också inse att detta är världens roligaste yrke.  

Erik Larsson och Per Sandén, grundarna av 8082 Ekonomi AB vid utmärkelseceremonin på Space Arena den 20 mars.

Srf konsulterna delar varje år ut utmärkelsen Årets Srf Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Srf Auktoriserade Lönekonsult, samt Årets Srf Auktoriserade Verksamhet.

Har du en kandidat du vill nominera till nästa års utmärkelse redan nu? Då kan du göra det här.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons