Svensk Kvalitetsindex branschstudie Redovisningstjänster 2021 är resultatet av nära 1 000 djupintervjuer med ett slumpmässigt urval företagare som anlitar extern leverantör av redovisningstjänster. Resultatet visar att 46 procent anser att auktorisation är ”Mycket viktigt” och 21 procent anser att det är ”Viktigt” vid valet av redovisningskonsult.

– Med totalt 67 procent som tycker det är viktigt vid val av konsult, är det tveklöst så att auktorisationen har stor betydelse när kunderna väljer vem de vill anförtro sin redovisning. Företagen vill säkerställa kvalitet. Det är något vi känner till sedan tidigare, men det är alltid bra att få det tydligt bekräftat av en oberoende aktör specialiserad på branschstudier.

Personlig kontakt

– När det närmar sig jul är det många som kommer med julklappar till kunder eller leverantörer. Trevligt i sig, men det är det personliga bemötandet och servicen under hela året som är det allra viktigaste. Det här vet man redan i branschen och det visar också resultatet av branschstudien, konstaterar Petra Lagnehag Zars.

Faktum är att hela 96 procent av de tillfrågade menade att ”Personlig kontakt” är mycket viktigt när man väljer redovisningskonsult.

Försäkringar

Förutom värdet av yrkestiteln Auktoriserad Redovisningskonsult har du genom auktorisationen även möjlighet att teckna Ansvarsförsäkring, Gruppvårdsförsäkring och Sjukvårdsförsäkring samt en rad tilläggsförsäkringar till mycket bra villkor genom Srf konsulterna. Detta gäller självfallet även Auktoriserade Lönekonsulter.

Förmåner

– Våra branschanpassade försäkringar har alltid varit attraktiva, auktorisationen ger oss möjlighet att ta fram ett än mer förmånligt erbjudande till medlemmarna. Att få ta del av branschnyheter, rapportering kring aktuella frågor, branschanpassade dokumentmallar, frågeservicetjänst och medlemsrabatt på våra kurser är också uppskattade förmåner enligt senaste årens medlemsundersökningar, säger Petra Lagnehag Zars och avslutar:

– Alla konsulter behöver en stark branschorganisation i ryggen som en viktig gemenskap, ett nätverk, en trygghet och ett stöd i vardagen.