Under 2021 sökte ett företag ett förhandsbesked och ställde frågan om det förelåg avdragsrätt för moms vid köp av kontorsutrustning som var avsedd för de anställdas arbete i hemmet. Skatterättsnämnden prövade dock inte frågan om avdragsrätt eftersom man kom fram till att de var de anställda och inte företaget som hade förvärvat tillgångarna. Högsta förvaltningsdomstolen kom, med hänvisning till EU-domstolen, däremot fram till att varorna faktiskt skulle ses som levererade till företaget. Avdrag kunde därför inte nekas på denna grund. Eftersom skatterättsnämnden inte prövade frågan om avdragsrätt återförvisade målet för ny prövning (HFD  2022 ref.28). Hur bedömde Skatterättsnämnden avdragsrätten? Den…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!