Större och börsnoterade företag har redan lagkrav på sig att göra en årlig hållbarhetsrapport. Det betyder att de även måste ha kontroll på sina leverantörers hållbarhetsarbete för att kunna göra en komplett redovisning av sin samlade påverkan på miljö, människor och affärer. Men det har länge saknats verktyg och en standard för små och medelstora företags hållbarhetsredovisning.

– NSRS adresserar det problemet. Det är ett väldigt konkret verktyg, i Excel. Utbildningen vi tagit fram är lika handfast den. Vi går bland annat igenom de elva stegen i processen, hur mallarna fylls i, viktiga förkortningar i sammanhanget och hur NSRS harmonierar med FN:s globala hållbarhetsmål – som styr många större bolags hållbarhetsarbete, säger Lali Fjellström.

Mer affärer

Att det finns nya affärer att hämta genom hållbarhetsredovisning visar bland annat den senaste SKI-undersökningen av redovisningstjänster som gjordes hösten 2021. Då fick 945 kunder till redovisningsbyråer svara på frågor kopplade till hur nöjda de är med sin redovisningskonsult och vad de förväntar sig av denne. Ett avsnitt i undersökningen berörde hållbarhet.

92 procent av kunderna svarade att deras krav kring hållbarhet kommer att öka i framtiden. 80 procent konstaterade att hållbarhetsrapportering ”kommer vara viktigt för vår verksamhets framgång.”

– Företagarna inser allt mer att det finns reda pengar att tjäna på hållbarhetsredovisning. Och det samtidigt som man förbättrar ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållandena internt i företaget och externt i samhället. 

Rätt underlag

NSRS-kursen vänder sig i första hand till dig som är redovisningskonsult, beslutsfattare, ekonomichef, HR-chef eller vd. Du bör ha god förståelse för kundens verksamhet, nyckeltal och policyer. Har du det kan du efter kursen, faktiskt, påbörja din kunds hållarbetshetsredovisning med NSRS.

– Eftersom utbildningen ges digitalt kan deltagaren gå tillbaka och titta igenom olika avsnitt hur många gånger som helst, tills man känner sig mogen att ta en dialog med kunden och inleda hållbarshetsredovisningen, säger Lali Fjellström och fortsätter:

– En redovisningskonsult kan inte driva företaget åt kunden, men den kan hjälpa kundens företagsledning att identifiera nya möjligheter och sätta nya, lönsamma, mål för verksamheten. Att jobba med hållbarhetsredovisning följer samma mönster. Jag uppmanar alla redovisningskonsulter att ta första steget och testa. Det kan mycket väl vara det bästa beslut man fattar 2022.

Börja med din egen verksamhet

Ett sätt att komma igång med arbetet är att börja med sin egen byrå, lära sig arbetsmetoden enligt NSRS-standarden och kickstarta byråns eget hållbarhetsarbete på samma gång. Då är det lättare att handleda kunden genom processen och man får själv kortare startsträcka. Lali Fjellström avslutar:

– Dels blir man då bekant med frågeställningarna, dels lär man sig tänka kring de delar av hållbarhetsområdet man inte är lika hemtam i som den ekonomiska hållbarheten.