Vill du och byrån bli bättre på att sälja era tjänster? Skapa nya tjänster? Jobba smartare med de flöden ni redan har? Locka nya medarbetare? Få loss mer ledig tid? Profilera er inom hållbarhetsredovisning? I så fall finns det kurser för det. Inte minst hos Srf konsulterna.

– Det viktiga är att man tänker efter på vad det är man själv och byrån behöver och vill utvecklas åt för håll. Det finns en rad trender man kan haka på, men vill man inte göra något blir det ändå inte optimalt. Poängen är att det finns så många vägval nu att något säkert är lockande. Och ger ökad kundnytta.

Stora trender

De stora trenderna som också påverkar den lilla vardagen i branschen är välbekanta: digitalisering, automatisering, hållbarhet, generationsväxling, ungas krav på arbetet och arbetsplatsen, specialisering.

– Med rätt kompetens har man också möjlighet att jobba proaktivt gentemot sina kunder, att ligga steget före och erbjuda nya lösningar. Omvärldsbevakning som ger uppslag till nya lösningar, nya affärer har de inte alltid tid med. Här finns goda möjligheter att flytta fram positionerna inom rådgivning, säger Lali Fjellström.

Enkel väg

Att stärka kompetensen betyder inte bara att man går en utbildning. Det är också kunskapsöverföring mellan kollegor. En senior kollega kan ha erfarenheter av exempelvis kundkontakter och ett nätverk som en yngre saknar. En junior kollega kan se luckor i etablerade arbetssätt och nya möjligheter med den teknik och de program som byrån redan har. Eller vice versa.

– Vill man rekrytera och behålla duktig personal är det centralt med löpande kompetensutveckling. Enklaste sättet att börja är att göra det arbetet internt. Är någon på byrån expert på fastighetsmoms? Ja men låt en yngre kollega jobba tillsammans med den experten runt några kunder då. Helt säkert är det givande för båda personerna, och kunderna. Ibland är det så smidigt att börja höja kompetensen.