Mötet Nordic Smart Goverment är ett gemensamt myndighetsprojekt med siktet inställt på att förenkla för företagare genom digitalisering och smart hantering av finansiell information. Srf konsulterna har tidigare rapporterat om NSG där digital inlämning av årsredovisning anses vara ett första steg.

Norden har som världens elfte största marknad mycket att vinna på att få bättre förutsättningar för utbyte av information. Målgruppen för NSG är SME-företag och fokus för de workshops som genomfördes var att identifiera möjligheter och utmaningar med utgångspunkt från företagarens förutsättningar. Bland detta var hur teknik och juridik ska lösas och även e-handel (e-faktura, e-kvitto, e-order osv.) och rapportering. Utvecklad e-handeln skapar nya förutsättningar för rapportering till myndigheter, andra företag och informationsförädlare.

Informationsträffen filmades och den tillsammans med presentationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagsverkets hemsida. Srf konsulterna kommer att bevaka och föra fortsatt dialog med NSG.