Att man tar ut så mycket lön att det går att ta utdelning enligt de förmånliga villkoren med K 10:an är ett klassiskt tips, orört av pandemin (undersök dock om det påverkar rätten att behålla eventuellt korttidsstöd). Det ska man räkna fram och se till att kunden justerar före årsskiftet, om det ännu inte tagits ut tillräckligt med lön för att få maximal utdelning. Vilket leder till Mikael Carlsons tredje tips:

– Det är lite bistra tider nu. Men alla har också fått en extern fiende, pandemin, att skylla förändringar på. En ordentlig analys av vad som faktiskt påverkat kundernas resultat är mycket viktig. För framtida stabilitet kan det vara nödvändigt att se över avtal och villkor. Bonussystem och annat kanske ska reduceras eftersom man behöver säkra att man har likviditet framgent.

Strukturomvandling

Mikael Carlson menar att det just nu finns tillfälle att genomföra strukturomvandlingar för framtida stabilitet som tidigare har varit svårare att argumentera hem. Allt fler inser att gamla, hederliga reserver som ”pengar på banken” är värdefullt. Kanske rent av nödvändigt.

– För mig som Auktoriserad Redovisningskonsult finns det nu ett läge att presentera en ny, stabilare struktur för kunden och en möjlighet för mig att gå vidare till en än mer rådgivande roll.

Snabbt bokslut

2019 var ett normalt år. 2020 och 2021 var det inte. De bolag som snabbt, i sina bokslut, kan visa att de bemästrar den nya vardagen har mycket att vinna.

– Alla aktörer på marknaden är intresserade av vilka företag som kan uppvisa pandemistabilitet, inte bara rankingbolagen. Vilka företag klarar sig bra? Vilka går på knäna och hankar sig fram med hjälp av stöd? Alla som köper en vara eller en tjänst vill veta det. Självfallet även banker, investerare och leverantörer.

– Med ett snabbt och bra bokslut visar man upp att man kan klara pandemiekonomin och kan växa vidare. Se till att få in bokslutsmaterialet från kunderna och planera för tidiga bokslut, avslutar Mikael Carlson.