Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Srf konsulterna driver på digitaliseringen tillsammans med XBRL Sweden

XBRL Sweden har lämnat in en skrivelse till Infrastrukturdepartementet för att lyfta fram vikten av en nationell tillitsförteckning och valideringstjänst för digitala originalhandlingar som ska undertecknas med avancerad elektronisk signatur. Vi har pratat med Claes Eriksson redovisningsexpert på Srf konsulterna om fördelarna med en sådan förteckning och hur det kommer påverka vår bransch.
Text: Therese Slettengren
Annons

Varför behövs en nationell tillitsföreteckning och valideringstjänst för digitala handlingar?
I dag finns en förteckning över de som kan leverera lösningar för kvalificerade elektroniska underskrifter (den högre nivån), men inte för avancerade elektroniska underskrifter. Till närapå uteslutande del kräver däremot lagstiftningen inte mer än avancerad elektronisk underskrift. Det gäller till exempel vid elektronisk underskrift av årsredovisningen och handlingar enligt aktiebolagslagen. Om det inte finns någon annan än leverantören som garanterar att lösningarna faktiskt uppfyller lagkraven, och det heller inte går att kontrollera, uppstår en osäkerhet i om handlingarna faktiskt är giltiga.

Vilka är de största fördelarna om detta skulle bli verklighet?
Det skapar mycket större säkerhet för myndigheter i vilka handlingar de kan ta emot och det leder även till större säkerhet i det privata näringslivet. Får man en handling underskriven med en digital lösning som finns med på en tillitsförteckning kan man lita på att den håller juridiskt. En valideringstjänst skapar möjligheter att se om en lösning faktiskt uppfyller lagkraven. Totalt kommer det att leda till mycket större tillit till handlingar med elektroniska underskrifter.

Om det blir verklighet, hur kommer det att påverka Srf konsulternas medlemmar och deras dagliga arbete?
Våra medlemmar kommer att uppleva ökad effektivitet och rättssäkerhet i hanteringen av digitala dokument. Detta minskar administrationstid och kostnader samtidigt som det förbättrar kvaliteten på vissa av deras tjänster. Dessutom blir det enklare att verifiera och validera dokument, vilket ökar säkerheten och pålitligheten i affärsprocesser.

Vilka utmaningar ser du med att genomföra dessa förändringar, och hur kan de övervinnas?
En stor stöttesten tror jag kommer att vara resurser. Någon (myndighet) måste ansvara för att kontrollera vilka som får komma in på tillitsförteckningen och det måste sedan följas upp löpande. Någon ska också bygga upp och ha det löpande ansvaret för valideringstjänsten. Tyvärr ser jag inte att dessa frågor prioriteras. Förhoppningsvis kan skrivelsen från XBRL Sweden lyfta intresset för frågorna.

Hur ser tidplanen ut?
Tyvärr finns ingen sådan. De lösningar XBRL-föreningen skriver om togs upp i en utredning 2021. Från beslutande håll har inget synligt hänt i frågan sedan dess. Vi har heller inte sett att dessa frågor är uppe. Det är anledningen till skrivelsen från XBRL Sweden.

Claes Eriksson, nyckelperson i XBRL Swedens skrivelse till Infrastrukturdepartementet, betonar vikten av att avancerade elektroniska underskrifter är korrekta, detta för ett säkrare och mer effektivt affärsliv. Foto: Malin Sydne.

Om XBRL Sweden

XBRL Sweden arbetar för att främja digitalisering och standardisering inom redovisning och rapportering. Organisationen fokuserar på områden som digital signering och betrodda tjänster för att säkerställa rättssäkra och effektiva digitala processer.

Ta del av XBRL Swedens skrivelse från 26 juni 2024 här.

Aktuella artiklar
Annons