Annons
Branschaktuellt Redovisning

Därför måste företagen fortsätta spara papperskvitton – experten förklarar

Text: Therese Slettengren
Annons

Maria Albanese, redovisningsexpert på Srf konsulterna intervjuas om företagens kvittokrångel i Tidningen Näringsliv (TN). Att spara papperskvitton har länge upplevts som onödigt och otidsenligt. Men trots att det finns ett färdigt förslag till förändring verkar det som att regeln kommer bestå. I avvaktan på att lagstiftaren hunnit i fatt verkligheten finns det faktiskt en del företagen kan göra själva att få en enklare hantering, säger Maria Albanese till TN.

Enligt bokföringslagen måste företag arkivera kvitton och fakturor på papper om de har tagits emot på papper. Detta har länge ansetts som otidsenligt och omodernt.

Enligt en analys av Svenskt Näringsliv som gjordes med stöd av Srf konsulternas medlemmar kostar enbart kravet på hantering av papperskvitton landets företag 3,9 miljarder kronor per år. Detta motsvarar 5 700 heltidsjobb, enligt de lönenivåer som gällde år 2020.

För att se över regelverket tillsatte regeringen utredningen ”Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen” där Maria Albanese satt med som expert.

Ingen modernisering i sikte

Sommaren 2021 presenterades en rad förslag som skulle förenkla arkivering av räkenskapsinformation, bland annat att företagen i stället skulle kunna fotografera eller skanna materialet och slänga originalet direkt.

Men trots att det nu var drygt två år sedan utredningen presenterades och ett konkret förslag som skulle göra kvittohanteringen enklare för alla företag skickades ut på remiss, har det inte hänt någonting.

− Varför vet vi inte. Det kan ha fastnat i problem utifrån momslagstiftningen eller ha att göra med andra mer akuta frågor som justitiedepartementet hanterar i dagsläget, eller så har det bara hamnat i en skrivbordslåda. Men det är bekymmersamt när ett det finns ett färdigt förslag att ta ställning till och som dessutom har varit ute på remiss, säger Maria Albanese i intervjun till TN.

Tvingas spara på papper

Som det nu verkar finns inte heller det färdiga förslaget till en modernisering av bokföringslagen med i regeringens satsning på regelförenkling som presenterades i september. I stället ska ett Förenklingsråd inrättas. Deras uppgift blir att ”identifiera förenklingsmöjligheter i regelverk som påverkar företagens regelbörda”, något som alltså vad gäller bokföringslagen redan är gjort. I väntan på det tvingas företagen att fortsätta spara fakturor och kvitton på papper.

I artikeln säger Maria Albanese också att Sverige är ett av få jämförbara länder som har krav på arkivering av pappersoriginal och det blir ett konkurrenshinder eftersom svenska företag inte fullt ut kan utnyttja fördelarna med digitaliserade arbetssätt.

Kräv digitala kvitton

Maria ger också tips på vad företagen kan göra i väntan på en modernare lagstiftning.

− Eftersom räkenskapsinformation ska sparas i den form som den togs emot, kan företagen kringgå papperskrånglet genom att kräva av sina leverantörer att de endast skickar digitala kvitton och fakturor. Med en helt digitaliserad process finns det inte några papper som ska sparas, avslutar Maria Albanese.

Maria Albanese

Läs mer:

Hela intervjun med Maria Albanese på Tidningen på Näringslivet (tn.se >>

tidningenkonsulten.se: Förslag om modernisering av bokföringslagen >>

tidningenkonsulten.se: Onödigt pappersarbete för miljardbelopp visar ny branschutredning >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons