Titlarna gäller för 2022, 31 december var sista dagen att nominera. Sedan dess har Srf konsulternas auktorisationsråd haft ett digert arbete med att gallra fram tre lämpliga kandidater inom kategorin Årets Redovisningskonsult och Årets Lönekonsult. Topp-tre-kandidaterna till Årets verksamhet väljs av Srf konsulternas ledning.

– Nomineringsunderlagen är helt anonymiserade när de når juryn. Juryn som slutligen utser vinnarna vet varken vilken konsult som blivit nominerad, vilket företag konsulten arbetar hos eller vem som nominerat.

– Vad gäller verksamheterna som ansöker är det Srf konsulternas ledning som väljer topp tre-kandidaterna utifrån ett anonymiserat underlag. Även här fattar sedan juryn sitt beslut utan att känna till vilka det gäller. Vi har denna ordning för att säkra rättvisa beslut, berättar Petra Lagnehag Zars.

Juryn

Juryn som utser vinnarna i alla tre kategorier utgörs av Srf konsulternas auktorisationsråd och ledning samt tre representanter från näringslivet. Dessa tre är: Eva Cooper, Regionchef hos Företagarna, Caroline Szyber, vice förbundsordförande hos Småföretagarna och Martin Hammarström, chefredaktör för nättidningen Revisionsvärlden.

– Juryn har en grannlaga uppgift att välja ut en vinnare bland dessa fina förebilder, som på olika sätt gjort sig förtjänta av att lyftas fram. Vi från Srf konsulternas sida säger stort grattis till dem alla och önskar dem lycka till i sin fortsatta utveckling, säger Petra Lagnehag Zars.

Vinnarna koras under årets största branschdag: Srf dagen på Clarion Hotel Sign i centrala Stockholm den 15 mars: