Fredrik Dahlberg är ordförande för en av de åtta kretsarna: Norrlandskretsen. Den motsvarar ganska exakt halva Sveriges yta. Från Sundsvall i söder till Kiruna i norr är det knappt 90 mil, tio timmars bilkörning. Då blir en intressant utmaning att samla medlemmarna till de årliga kretsträffarna för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Det som är en del av Srf konsulternas lokala representation.

– Vi ordnar två träffar per år och bjuder då in föreläsare i aktuella frågor. Men lika viktigt är erfarenhetsutbytet som sker vid kaffebordet. Det är mycket som händer som små och medelstora byråer kan hjälpa varandra med. Det blir tydligt när vi träffas, konstaterar Fredrik Dahlberg.

Viktiga frågor

De viktigaste frågorna för Norrlandskretsen 2023 och 2024 speglar det som händer i branschen i stort. Det handlar exempelvis om hur länsstyrelsens tillsyn enligt penningtvättsregelverket bedrivs, hur fler nya kollegor kan rekryteras och hur programleverantörernas utbud utformas.

– Personligen tycker jag att vi är för mycket i händerna på programleverantörerna. De tränger sig in i flödet mellan byrån och kunden och kommer med erbjudanden och tips som förvirrar kunden.

– Det är ju vi på byråerna, som vet vad kunden behöver och mår bäst av, som kan hjälpa kunden att hitta den bästa lösningen. Detta i motsats till att kunden testar lösningar som ser frestande ut i systemen men som sedan kräver justering och handpåläggning i efterhand för att allt ska bli som kunden vill ha det. De stora byråerna har sina integrationskrav och kontrollerar sina flöden i systemen mer än vad småbyråer kan göra, så de lösningarna borde kunna erbjudas alla, menar Fredrik Dahlberg som är delägare i byrån Dahlberg & Partner i Skellefteå och tidigare var Förbundsdirektör för Srf konsulterna.