Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Digitala branschdagar: 2020 års digitala kongress – inte som andra

Srf konsulternas 84e kongress blev den första i sitt slag. Medlemmarna tog del av förhandlingarna via webbsändning och samtliga val genomfördes med poströstning i förväg.
Text: Tina Sjöström
Annons

För första gången i Srf konsulternas långa historia fick den årliga kongressen genomföras digitalt på grund av coronapandemin. Den 23 spetember deltog drygt 100 medlemmar runt om i landet via direktsänd länk. För att kunna genomföra de val som beslutas under en kongress hade alla medlemmar möjlighet att ta del av lagda förslag och lämna sin röst via e-post i förväg. Så många som 118 medlemmar tog chansen att vara med och påverka besluten vilket är fler än som vanligen brukar rösta på en fysisk kongress.

Srf konsulternas förbundsordförande Katarina Klingspor inledde kongressförhandlingarna med en tillbakablick över det verksamhetsår som avslutades när coronapandemin precis slagit klorna i näringslivet.

– Covid-19 har föranlett en rad förändringar, såväl i samhället som i näringslivet och även för oss som förbund. Vi ska inte glömma att förändringar även skapar nya möjligheter, det gäller bara att se dem.

Näst på tur stod förbundsdirektör Roland Sigbladh som redogjorde för det gångna årets verksamhet.

– Ett verksamhetsår med positiv medlemsutveckling och god lönsamhet avslutades med en pandemi som bröt ut mitt under branschens högsäsong. Trots att våra medlemmar haft fullt upp med sin vanliga produktion och leverans har de bistått sina kunder med rådgivning på frågor rörande effekter av covid-19. För mig är ni riktiga hjältar. Dessutom präglades föregående år av det höga betyg som branschen fått gällande kundnöjdhet från näringslivet.

När det gäller den ekonomiska redogörelsen visar bokslutet att Srf konsulterna gör en vinst på drygt sex miljoner kronor. Detta tack vare en god efterfrågan på utbildningar, positiv medlemsutveckling och en hög kostnadsmedvetenhet. Kongressen röstade ja till att balansera vinsten i ny räkning, fastställde resultat och balans samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet.


Roland Sigbladh, Katarina Klingspor och Mikael Carlson.

Vid samtliga val redogjordes för hur många som röstat ja, röstat nej eller avstått från att rösta. Det var en tydlig majoritet för ja-röster vid samtliga val, även om det vid ett flertal punkter fanns en och annan som röstade nej. Sporadiska nej-röster förekommer sällan vid val under kongressförhandlingar som utförs ”på vanligt sätt”.

Katarina Klingspor valdes till ordförande ytterligare ett år. Frans Blom omvaldes till vice ordförande på två år. Därtill blev det omval på både David Wengbrand och Jeanette Isaksson på två år. Olle Rydqvist och Maria Nordstrand hade båda ett år kvar av sina förordnanden. Som ny ledamot valdes Peter Boiardt för en tid om två år.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons