Branschen är i förändring, mycket på grund av nya tekniska innovationer. Den som inte hänger med kommer obönhörligen att hamna på efterkälken. En som dragit nytta av möjligheterna tekniken ger är Wengbrand Redovisning i Ulricehamn. Nyligen lanserade de en app för mobilbaserad bokföring.

Nya tekniklösningar gör att redovisnings- och lönebranschen spås få mindre att göra framöver. I alla fall mindre av traditionella arbetsuppgifter som bokföring av verifikationer och inmatning av uppgifter till löneutbetalningar. Därför gäller det att ställa in sig på nya tjänster att erbjuda sina kunder. Så här möter man de nya utmaningarna hos Wengbrand Redovisning i Ulricehamn.

– Vi tror att många av de traditionella bastjänsterna som redovisningsbranschen hittills livnärt sig på kommer att skötas av kunderna själva i allt större utsträckning, säger David Wengbrand. Så för ett år sedan bestämde vi oss för att inte bara invänta den kommande revolutionen utan bli en del av den. Därför började vi utveckla en app för mikroföretag där de i kommunikation med sin redovisningskonsult kan sköta sin egen bokföring. De lösningar som hittills tagits fram är inte anpassade till de minsta företagen, de med bara några få anställda, så vi såg en marknad för mobilbaserad bokföring för den gruppen.

RK-nr-5-2015-16David Wengbrand

Enkelt beskrivet så kan man använda mobilen som självscanning och fota av affärshändelser och verifikationer, fakturera och sedan utan speciella förkunskaper bokföra i appen. Genom enkla val bokförs transaktioner utan att man behöver jobba i debet eller kredit. I servern omvandlas sedan allt till sie-format så det kunden gör själv kan senare läsas in i vilket ekonomiprogram som helst.

För många redovisningsbyråer är traditionell bokföring fortfarande en betydande del av jobbet. Hur tror David att den här innovativa lösningen ska tas emot av kollegor i branschen?

– Appen är utvecklad så att vilken byrå som helst ska kunna använda den som sin egen och sätta dit sitt eget varumärke. Kunden betalar en månadsavgift för att använda appen. Du kan alltså tjäna pengar på att kunden gör jobbet själv och samtidigt få tid över för andra uppgifter, som analyser och rådgivning. Jag tror till och med att den här appen kan vara ett sätt att locka till sig nya kunder som redan är vana att jobba mobilt.

– De beteenden vi nu ser på arbetsmarknaden kommer att leda till fler små företag där man jobbar mer mobilt och i projektform. Genom att anpassa sig till nya verkligheter med teknikens hjälp så blir man mindre sårbar. Vi på Wengbrand vill fortsätta utvecklas och jag är övertygad om vår innovativa app kommer att vara till stor nytta för många redovisningsbyråer, avslutar David Wengbrand.

Foto: Jerker Andersson

Vill du veta mer?
Om du vill bli återförsäljare och använda appen till dina kunder eller bara vill ha mer information så gå in på wrebit.se.