Bo Lagerqvist är verksamhetsutvecklare vid Bolagsverket och deltar i piloten, som genomförs av Nordic Smart Government & Business (NSG&B). Fokus är på praktisk användarbarhet för små och medelstora företag. I sammanhanget pratar man om e-kvitton, inte digitala kvitton.

– Insamlingen och klassningen av de data som behövs för att automatiskt skapa e-kvitton vid företagens transaktioner startar under vecka 16 och pågår under våren. Det finns möjlighet att ansluta även nu. Vi vill ha in mycket data från företags vardagsköp, men måste säkra så att de håller rätt kvalitet. De intresserade är välkomna att kontakta mig så snart som möjligt, säger Lagerqvist som enklast nås på bo.lagerqvist@bolagsverket.se.

Om det skulle behövas finns en beredskap inom projektet för att köra en andra pilot vecka 37.

Projektet

I projektet finns fyra distinkta delar som omfattar allt från hur datan tas upp från köptillfället/transaktionen, hur användaren identifieras, hur datan formateras, hur datan skickas och tas emot och hur detta ska visas och användas av företagen, exempelvis i sin bokföring hos redovisningskonsulten. Projektet har deltagare som tillsammans täcker in alla dessa punkter.

– Intressant är självfallet också hur denna data kan vidarekommuniceras till myndigheterna, eller hämtas av oss. Just den delen kommer senare i projektet. Men formatet vi använder i piloten medger naturligtvis att det enkelt kan göras längre fram. E-kvitton mellan företag och privatpersoner finns redan. Det är mer komplicerat att skapa e-kvitton mellan företag. Men nu är vi vid den punkt där vi kan testa en pilotlösning i skarpt läge, konstaterar Bo Lagerqvist.

All information

En knäckfråga i sammanhanget har varit hur information om ett företags kreditkortsnummer, organisationsnummer och den aktuella skatten/momsen vid köpet automatiskt ska länkas samman och skickas till affärssystemen: säljarens, köparens och, i förekommande fall, redovisningskonsultens.

Under testet startar den automatiska processen genom att en QR-kod på kvittot skannas av köparen. Ett annan metod projektet kan använda sig av är att skicka kortinformation mellan sändande och mottagande system, så att de matchar kortnummer och organisationsnummer och därmed kan generera e-kvitton via Peppol (den programvara för e-kvitto som används under piloten).

Hållbarhet

– Vi har en lösning i pilottestet där deltagarna kan testa att få ut annan information också. Exempelvis vilket koldioxidutsläpp en specifik taxiresa medför. För att säkra att de automatiska

informationsflödena mellan köpare och säljare är rätt kommer deltagarna under piloten också att fotografera sina kvitton, berättar Ole Ellerbaek Madsen, tekniskt ansvarig för testet. Han jobbar vid Erhvervsstyrelsen, danska motsvarigheten till Bolagsverket.

Projektledare vid NSG&B är Jan Andre Mærøe. Han jobbar vid Direktoratet for forvaltning og økonomistyring som lyder under det norska finansdepartementet. Han konstaterar:

– Från tidigare projekt vet vi att det kommer fram väldigt mycket värdefulla insikter i diskussionen mellan projektdeltagarna, man vinner mycket på att deltaga. Tillsammans med de data vi får fram under piloten blir deras insikter om den praktiska hanteringen ett viktigt steg på vägen mot e-kvitton mellan företag och mellan företag och myndigheter.