Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Effektiva underskrifter

Text: Zennie Sjölund

Skatteverket erbjuder möjlighet till en helhetslösning för effektiv hantering av arbetsgivardeklarationer. Den nya funktionen Skriv under som finns i e-tjänsten Lämna arbetsgivardeklarationer, kombinerar tydlighet, flexibilitet och tillgänglighet. Skatteverket har skapat en digital miljö som underlättar för användarna att navigera och hantera sina deklarationer på ett smidigt sätt. Skriv Under-sidan är navet där användare kan se alla tillgängliga dokument för signering. Användare kan välja att signera samtliga eller välja specifika dokument. Möjligheten att öppna och granska ytterligare information ger en ökad insyn i varje dokument. En länk in i tjänsten Arbetsgivardeklaration underlättar vid behov av ytterligare åtgärder.

I alternativet ”Lås och Skriv Under Senare” kan användaren kan antingen skriv under direkt eller inkludera ”Lås” när de skickar in arbetsgivardeklarationer via API. Efter signeringen presenteras en bekräftelsesida för användaren. En användbar funktion är tillgången till kvitton som kan granskas i efterhand. Dessa kvitton, tillgängliga i tjänsten Arbetsgivardeklaration, ger en trygg och dokumenterad historik över genomförda åtgärder.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons