Annons
Redovisning

Ekobrottsmyndigheten: Så motverkas bokföringsbrott

Bokföringsbrott och bokföringsfel är två termer som ofta används inom redovisning, men de har olika innebörd och konsekvenser. För redovisningskonsulter är det viktigt att förstå skillnaden och vara medveten om hur dessa brott kan relateras till penningtvätt. Håkan Dahlgren, brottsförebyggande specialist vid Ekobrottsmyndigheten belyser vikten av att vara vaksam och proaktiv för att undvika inblandning i ekonomiska brott.
Text: Therese Slettengren
Annons

I praktiken innebär bokföringsbrott att någon bryter mot bokföringslagen genom att medvetet eller genom grov oaktsamhet försvåra eller omöjliggöra en korrekt bokföring. Det kan handla om att inte bokföra affärshändelser alls, eller att inte bokföra i kronologisk ordning och inte i närliggande tid då affärshändelsen inträffat. Även att lämna in årsredovisning för sent eller att skapa skenbara transaktioner, eller falska/oriktiga fakturor räknas som bokföringsbrott.

Bokföringsbrott kan resultera i straff upp till två års fängelse, särskilt när det handlar om att använda falska fakturor för att dra pengar ur ett bolag.  

Bokföringsfel, å andra sidan, är fel i bokföringen som kan rättas till utan större konsekvenser. De är ofta resultatet av misstag eller brist på kunskap snarare än avsiktligt felaktigt agerande. Det är när dessa fel blir systematiska eller uppsåtliga som de klassas som bokföringsbrott, och det är då företagets ekonomiska rapportering kan påverkas allvarligt. 

Tydligt samband med penningtvätt

Sambandet mellan bokföringsbrott och penningtvätt är tydligt. Bokföringsbrott är till exempel vanligt när brottsvinster från narkotikahandel ska tvättas och föras in i den legala ekonomin via falska fakturor. Detta visar hur viktigt det är att ha god kännedom om kundens verksamhet för att kunna identifiera och motverka penningtvätt. 

– Om en redovisningskonsult misstänker att något inte står rätt till i kundens bokföring men inte agerar på det kan de själva bli dömda för bokföringsbrott. Det är därför kritiskt att reagera på misstänkta transaktioner och, vid behov, göra en anmälan till Finanspolisen säger Håkan Dahlgren. 

För att kunna upptäcka bokföringsbrott är det viktigt att ha god kundkännedom och vara uppmärksam på förändringar i företagsstrukturer eller verksamheter.  

– Kunskap om kunden och dess verksamhet minskar risken för att bli inblandad i bokföringsbrott, betonar Håkan Dahlgren. 

Var aktsam på varningssignaler 

För att undvika att bli medskyldig bör redovisningskonsulter vara proaktiva, ställa frågor, kräva fullständiga underlag och vara vaksamma på tecken som inte stämmer med företagets vanliga verksamhet. 

– Varningssignaler kan till exempel vara snabba förändringar i företagsledningen, ofullständiga eller ospecificerade fakturor och inköp som inte verkar ha med verksamheten att göra. 

Vid misstankar om bokföringsbrott bör redovisningskonsulten först diskutera frågan med kunden.  

– Om du inte får tillfredsställande svar, bör du överväga att göra en formell anmälan till finanspolisen och eventuellt avsluta samarbetet med kunden. 

Avslutande tips för att minimera risken för ekonomiska brott: 

• Var alltid uppdaterad om gällande lagar och regler.
Om du är Srf Auktoriserad Redovisningskonsult får du vägledning i Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag – när det gäller bland annat kundkännedom och omprövning av uppdrag inför beslut om eventuellt avslut av kunduppdraget. 

• Håll hög noggrannhet i all bokföring och bokför aldrig något utan ett korrekt underlag. 

• Använd sunt förnuft och följ din intuition när något verkar vara för bra för att vara sant. 

Genom att följa dessa råd kan du som redovisningskonsult spela en viktig roll i att förhindra ekonomiska brott och upprätthålla integriteten i bokföringsprocessen.

För att inte bli medskyldig till bokföringsbrott är det viktigt att ställa frågor, kräva fullständiga underlag och vara vaksamma på tecken som inte stämmer med företagets vanliga verksamhet, säger Håkan Dahlgren som är brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten. Han arbetar brottsförebyggande genom föreläsningar/workshops, samverkan med andra myndigheter och aktörer samt genom att förändra lagstiftningen där det behövs.

Läs mer på Tidningen Konsulten

Här hittar du vår förkortade checklista för efterlevnad av penningtvättslagen
Hela checklistan hittar du under Mina Sidor/Rex byråstöd/Rex 150 (Inloggning krävs). 

Allt fler anmäler misstänkt penningtvätt


Guide:

I den här guiden finns mer information om hur redovisningskonsulter kan upptäcka och förebygga ekonomisk brottslighet.


Har du behov av att uppdatera dina kunskaper inom penningtvätt? 

Då kan du gå en av våra onlinekurser. När det passar dig!

Penningtvättslagen för redovisningskonsulter – onlinekurs – Srf konsulterna 
Penningtvätt – de administrativa kraven  Srf konsulterna 
Penningtvättslagen för redovisningskonsulter – Workshop – Srf konsulterna 

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons