Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Extra kongress ökar medlemsinflytandet

– Det var länge sedan våra stadgar fick en samlad översyn. Nu får vi en harmonisering och uppdatering som bland annat ökar möjligheterna till medlemsinflytande, exempelvis genom kongressdeltagande med rösträtt på distans.

Det säger förbundsordförande Frans Blom inför den extra kongressen den 22 februari 2024. På agendan står de stadgeändringar som antogs av den ordinarie kongressen 27 september 2023.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Av de 16 stadgeändringar som nu måste antas av den extra kongressen för att bli verklighet framhåller Frans Blom tre som extra intressanta för medlemmarna.

– Det görs ett tillägg i paragraf 15 så att kongresser kan hållas både fysiskt och digitalt. I dag måste den som inte är på plats rösta via ett ombud med fullmakt. I framtiden kan röstberättigade medlemmar följa kongressen på distans och rösta på distans. Jag hoppas att det ökar engagemanget för kongressen och de frågor som behandlas där. Den är ju, som alla känner till, vårt högsta beslutande organ. Vill man ha förändring bör man lämna in motioner och delta i kongressen – vilket nu underlättas, konstaterar Frans Blom.

Fler medlemmar

Gällande paragraf 1 ska den extra kongressen besluta om ett förslag som gör det möjligt för fler att bli medlemmar i Srf konsulterna.

– Vi har öppnat för denna utveckling tidigare, men genom den nya skrivningen i våra stadgar stadfäster vi att vi blir mer inkluderande i vårt förbund. Det är inte enbart de auktoriserade som ska känna sig hemma hos oss och ha fördelar av ett medlemskap. Och ju fler medlemmar vi har – desto starkare blir vi, säger Frans Blom.

Viktiga valberedningen

Den tredje paragrafändring Frans Blom identifierar som mest central i sammanhanget berör valberedningen (paragraf 27). Där röstade den ordinarie kongressen ja till ett förslag som innebär att instruktionerna om hur valberedningen ska inhämta förslag till förbundets förtroendeuppdrag tas bort.

– Det ger valberedningen större flexibilitet i uppdraget att vaska fram de bästa kandidaterna. Tiden man längst kan sitta i valberedningen harmoniseras dessutom med förbundsstyrelsens maximala mandattid och föreslås bli sex år, berättar Frans Blom

I sammanhanget kan sägas att röstberättigade medlemmar (Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter) fick ett utskick med förslaget till nya stadgar och en inbjudan till den extra kongressen 19 januari 2023.

– De ändringar vi gjort i enstaka paragrafer över tid har lett till att våra stadgar som helhet har blivit lite osammanhängande på vissa punkter. Det är helt enkelt dags för en uppdatering som ligger i linje med förbundets verksamhet i dag och framåt. En uppdatering som samtidigt ökar medlemmarnas inflytande och möjlighet att påverka sitt förbunds inriktning, säger förbundsordförande Frans Blom.

Extra kongress 2023

Datum: 22 februari 2023.

Tid: 11.00.

Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm.

Anmälan: kongress@srfkonsult.se senast 15 februari 2024.

Aktuella artiklar
Annons