Sveriges Företagsmäklares Riksförbund är ett förbund som tagit steget och nu aktivt rekommenderar sina medlemmar att använda en auktoriserad konsult.

– Förhoppningen är självklart att samverkan med andra branschorganisationer ökar kännedomen om auktoriserade konsulter och byråer och på sikt även genererar mer jobb till våra medlemsföretag i Srf konsulterna. Får vi bara en möjlighet att förklara vilken kvalitetssäkring av redovisningen och verksamheten det innebär när man använder sig en auktoriserad konsult så blir det alltid bra diskussioner, säger Roland Sigbladh och fortsätter:

– Men för att nå fram till ett beslut där branschorganisationen rekommenderar en auktoriserad och kommunicerar ut det i sina kanaler krävs en hel del arbete. Det gäller att hitta rätt personer i deras branschorganisation, det ska ligga rätt i tid för dem och det ska matcha deras övriga insatser. Det blir många samtal, en del omtag. Det tar tid att få resultat, men vi arbetar oss successivt in.

Med i kampanjer

Ett fruktbart sätt att nå ut via branschorganisationerna är att haka i deras existerande kampanjer för att deras bransch ska stärka sin ställning i näringslivet. Byggföretagen kör exempelvis ”Schysst byggare”. Då blir det naturligt att en schysst byggare är en byggare som använder en auktoriserad konsult och på så sätt stärker företagets image.

– Vi arbetar också för att få in olika artiklar om värdet av en auktoriserad konsult i olika branschtidningar, vilket vi får. Nu produceras också en film som Småföretagarna ska sprida till sina 25 000 medlemmar, med ett manus från oss, konstaterar Roland Sigbladh, tidigare VD och Förbundsdirektör för Srf konsulterna.

Rekrytering

Har du besökt en högskola eller ett universitet under våren har du troligen sett information om värdet av ett kostnadsfritt studerandemedlemsskap i Srf konsulterna på deras informationsskärmar. Det följer på vinterns besök på arbetsmarknadsdagar vid en rad högskolor och universitet. Allt i syfte att få fler studenter att söka sig till branschen.

– Rekrytering är en stor fråga för branschen, så det är klart vi adresserar den även i Kännedomsprojektet. Vi har också möten med de stora arbetsgivarna bland redovisningsbyråerna för att diskutera vad som är på gång och hur de kan sprida värdet av auktorisationen, och hur det i sin tur bidrar till att göra branschen mer attraktiv för nya talanger.

– Vi vill också resonera om vilka kompetenser som behövs i en nära framtid och hur Srf konsulterna kan bidra till att de kraven möts genom att sprida kännedom om yrket och auktorisationen i de sektorer där framtidens arbetskraft finns, avslutar Roland Sigbladh.

Kännedomsprojektet vår/försommar 2023, exempel

  • Bearbetning av branschorganisationer.
  • Marknadsföring på bildskärmar på högskolor.
  • Information och verktyg till byråledare och medlemmar för att marknadsföra auktorisationen.
  • Besök hos medlemsföretag i Srf konsulterna.
  • Annonsering i flygplatstidningar, affärsbilagor, webben.
  • Möten med företagarorganisationer.
  • Möten med programleverantörer.

Genomförs av projektledare Roland Sigbladh och Förbundsordförande Frans Blom.