Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning Skatt

Företagens ökade internationella förhållanden

Svenska företag handlar alltmer med företag i andra länder, betalningar sker med andra valutor än den svenska. Anställda har fått en ökad rörlighet och arbetar i andra länder. Nya frågor aktualiseras hela tiden med den ökade rörligheten av varor och arbetskraft. Kan du hantera de nya villkoren som det ställer? Här finns tips på utbildningar.
Text: Therése Allard
Annons

Företagets handel med omvärlden

Momshanteringen vid internationell handel med varor och tjänster är komplicerad. Felredovisning kan medföra stora kostnader och i allvarligare fall dessutom straffrättsliga konsekvenser. Kostnader och straffrättsliga konsekvenser kan vid internationell handel bli aktuellt inte bara i Sverige utan även i andra länder som kan ha anspråk på moms. Grunden för momsbeskattningen får du i Moms 1 som du sedan kan bygga på med flera kurser. Den senaste kursen på momsområdet är Moms vid internationell handel. Den behandlar de komplexa frågorna som uppstår vid internationella transaktioner. Kursen finns som onlinekurs under hösten. Håll utkik! Du finner våra momskurser under Utbildningar på vår webbplats.

Internationella anställningar

Arbetskraft med rätt kunskap och kompetens är en kritisk fråga för många arbetsgivare. I och med att människor har blivit mer villiga och nyfikna på att prova på att arbeta internationellt har arbetsgivare anställda i andra länder eller så kommer utländsk arbetskraft till Sverige för att arbeta. Reglerna är komplexa och det gäller att ha koll på det för att personalen ska få en trygg och bra vistelse i det andra landet, oavsett om det är Sverige eller ett annat EU-land.

Svenska företags anställda arbetar i andra länder, antingen mer permanent eller under en kortare tid. Svenska företag som har anställda i andra länder ställs inför nya frågor. Vilken socialförsäkring ska den anställda tillhöra? Var ska arbetsgivaravgifter betalas? Vilka uppgifter behöver en arbetsgivare för att det ska bli rätt? Men det motsatta gäller också. Det är konkurrens om personal med spetskompetens och företagen letar personer som kan komma till Sverige och arbeta. Kanske kan man locka med olika ersättningar såsom exempel fri bostad, tjänstebil, städhjälp, antal fria hemresor, skolgång för barn och tidningar. Den alltmer rörlig arbetsmarknad ställs krav på arbetsgivare och dig som hanterar lönerna för företaget när det gäller skatter, socialavgifter och arbetsgivarrapportering. I kursen Internationella anställningar – Expatriater kommer du att få all kunskap som du behöver för att hantera arbetskraft i en internationell miljö.

Om du vill lyssna in globala trender kan du besöka Inspiration Lön som bland andra gästas av Lee McIntyre Hamilton, internationell skatteexpert.

Internationella regler får ökad betydelse

Det är inte bara genom gränsöverskridande transaktioner av varor och tjänster som internationella regler får betydelse. Internationella regler får allt större genomslagskraft för de svenska reglerna på olika områden. Mervärdeskattelagen är ett sådant exempel. Det senaste direktivet som kommer bli lagstiftning i Sverige är regler om tilläggsskatt för större koncerner. Även när det gäller redovisning har EU stor betydelse och just nu är regler om hållbarhetsredovisning för större företag som bygger på ett direktiv ute på remiss.

Internationellt inflytande är här för att stanna – häng med på resan!

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons