Annons
Branschaktuellt Redovisning

Fortsatta oklarheter kring utdelning och stöd

Det händer mycket nu och det är svårt att hänga med i alla regeländringar. Men jag tror att alla som har följt debatten om företag som tar utdelning samtidigt som de söker stöd för korttidsarbete undrar en sak – vad är det egentligen som gäller?
Text: Claes Eriksson
Annons

Till den ursprungliga ändringen av lagen om korttidsstöd uttalade Finansutskottet i utskottsbetänkandet med tydlighet att aktieutdelningar inte kan anses försvarliga i samband med att stöd ska erhållas.

När det gäller frågan om aktieutdelningar vill utskottet understryka att en förutsättning för stöd är att arbetsgivaren har allvarliga ekonomiska svårigheter, dvs. att arbetsgivaren i frånvaro av stöd skulle behöva genomföra omfattande uppsägningar. Under sådana förhållanden kan det inte anses försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar.”

Politikerna trodde sig därmed ha satt stopp för aktieutdelningar till företag som samtidigt skulle erhålla stöd för korttidsarbete. Problemet var att Tillväxtverket, den myndighet som ska bevilja stöden, inte ansåg att det framgick av lagen. Tillväxtverket lade ut på sin webbplats att de ansåg att det var olämpligt och att det kunde leda till återbetalningskrav, men det fanns ingen automatik i det utan det rörde sig om en bedömning från fall till fall.

Politikerna var missnöjda med detta och har gått vidare och föreslagit ändring i lagen med ett tillägg med följande lydelse:

”Vid bedömning av om arbetsgivaren fått sådana tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som avses i andra stycket 1 ska det särskilt beaktas om arbetsgivaren samtidigt genomför aktieutdelning eller andra liknande betalningar.”

Okej – Vi har klart för oss vad politikerna vill. Om ett aktiebolag delar ut är de inte berättigade till stöd för korttidsarbete. Den givna slutsatsen måste därför bli – lämna inte utdelning om bolaget samtidigt måste korrtidspermittera personal. Men är allt solklart?

Jag funderar närmast över två frågor. Som den tillkommande föreslagna lagtexten är utformad kan man möjligen få intrycket att bara bolaget inte delar ut är det berättigat till stöd. Men kan det verkligen vara någon skillnad på om bolaget delar ut eller inte? Ett bolag som hade kunnat dela ut, men väljer att inte göra det, kan det verkligen befinna sig i de allvarliga ekonomiska svårigheter som avses? Min slutsats blir att man inte kan tro att stödet är givet bara för att man inte delar ut.

En annan intressant fråga är även hur länge ”utdelningsförbudet” gäller. I lagtexten används uttrycket ”samtidigt”. Samtidigt som vad? Jag har inte hittat något i förarbetena som talar om vad som avses med samtidigt. Men en logisk tanke är att det avser samtidigt som stöd erhålls för korttidsarbete. Det torde då vara fram till dess att personalen åter arbetar heltid. Innebär det att det dagen efter att personalen börjat jobba skulle vara fritt fram att ta utdelning?

Jag vill uppmana till försiktighet här. Även om den föreslagna ändringen avseende aktieutdelningar är avsedd att förtydliga tycker jag fortfarande att det finns en hel del frågetecken. Det kan rimligen inte vara någon skillnad om ett bolag som har möjlighet enligt aktiebolagslagens regler att ta utdelning gör det eller inte. Det vill säga även om de inte tar utdelning borde de vara diskvalificerade för stöd på den grunden att de inte befinner sig i en allvarlig ekonomisk svårighet.

Vad ska man då göra? Så här tänker jag:

  • Ta inga utdelningar
  • Om företaget behöver korttidspermittera – Gör det och sök stödet
  • Räkna inte slentrianmässigt med att det preliminära stödet kommer att bli slutligt. Bygg istället upp dokumentation som stödjer varför bolaget ska ha rätt till stödet.
  • Följ debatten och var försiktig med att ta utdelning snart efter det att stödperioden går ut om det inte kommit klara riktlinjer om att det är tillåtet.

Alternativet till punkt två är att säga upp personal och kanske lägga ner verksamheten. Det kan i en del fall vara det bästa alternativet för företaget och dess ägare. Har man byggt upp ett kapital i sitt företag måste man fundera över riskerna med att det kan försvinna. Det kostar ändå bolaget en del att ha korttidspermitterad personal. Åtminstone tre saker vet vi inte.

  • Hur länge håller krisen i sig?
  • I vilken takt (om ens någon) kommer företagen kunna återhämta sig?
  • Exakt vad krävs egentligen för att vara säker på att få behålla ett preliminärt beviljat stöd för korttidsarbete?

Jag avslutar med en önskan till politikerna – försök vara lite tydligare! Bolagen behöver veta de exakta spelreglerna för att agera på ett sunt och korrekt sätt.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons