Claes Eriksson, Redovisningsexpert vid Srf konsulterna och medlem i styrelsen för BAS-föreningen, konstaterar att den totala översynen av BAS-kontoplanen beräknas vara klar så att den kan användas senast 2025. Det kan bli tidigare. Översynen görs för att förenkla, modernisera och anpassa kontoplanen till de krav som ställs på affärsredovisning på kontonivå i dag.

Det var cirka 25 år sedan BAS-kontoplanen genomgick en grundlig uppdatering. Då arbetade man fram BAS 97 som en följd av att bokföringslagen ändrades och ny årsredovisningslag infördes. Det innebar bland annat att de materiella tillgångarna kom att anges överst i kontoplanen, i stället för kassa/bank-tillgångar.

Började med bron

– Vi började diskutera behovet av en översyn i föreningens styrelse redan 2014, när den nya bron över fjärden i Sundsvall byggts. Då dök det upp en medlemsfråga om man inte skulle kunna lägga till kontot ”infrastrukturkostnader” i planen, för att där kontoföra broavgifter. Det kontot kan man ju lägga till själv, om man behöver det. Strukturen i kontoplanen gör det fullt möjligt, men den där frågan fick oss att fundera på om inte den existerande kontoplanen blivit för omfattande, konstaterar Claes Eriksson.

Diskussionerna i styrelsen kom sedan att handla om vilka grundbultar som ska finnas i kontoplanen och vad som inte är nödvändigt. Faktum är den fortfarande innehåller ett speciellt konto för Telekommunikation, med underkonton för bland annat Fax, Telex och andra obsoleta konton.

– I grunden ska kontoplanen underlätta för konsulten att få ihop balansräkningen och resultaträkningen, hjälpa till med uppgifter till noterna och statistikrapportering samt säkra att de vanligaste och viktigaste uppgifterna i redovisningen blir enkla för kunden och olika intressenter att tolka. Där har vi till exempel hyreskostnader och fordonskostnader. Grundstrukturen för detta kommer att finnas kvar och bli tydligare och mer logisk att bygga vidare på, säger Claes Eriksson.

Stort projekt

Det praktiska arbetet med översynen har redan pågått några år. Arbetet är indelat i flera delprojekt. Den första remissen med förslag till förändringar ska besvaras senast 24/10. Den omfattar anläggningstillgångar och kontoklass 5 och 6. De som har möjlighet att yttra sig är, självfallet, medlemmarna i BAS-föreningen, men även programvaruutvecklarna och branschaktörer som Företagarna får svara på remissen.

Ge din åsikt

Under webinariet på fredag 16/9 berättar Claes Eriksson och kollegan Maria Albanese om de viktigaste delarna av förändringsarbetet och bjuder in till omröstning i ett antal frågor. Inbjudan till webinariet har gått ut till berörda.

– Vi vill självfallet att den nya BAS-kontoplanen ska få ett stort genomslag och innebära en ökad nytta för alla parter. Vi välkomnar synpunkter på detta viktiga förändringsarbete, säger Claes Eriksson och avslutar:

– Å ena sidan kommer detta att bli en stor förändring för många, eftersom kontoplanen är något man jobbar i dagligen. Å andra sidan kommer man att känna igen logiken, strukturen i den kommande kontoplanen och kan jobba i den direkt när den kommer, avslutar Claes Eriksson.