Annons
Branschaktuellt Redovisning

Fusket med Coronastödet – det här kan du som konsult göra

Ekobrottsmyndigheten utreder ett 100-tal fall av fusk med coronastödet. Vi har tagit reda på vilka de vanligaste formerna av fusk är och vad du som redovisningskonsult kan göra.
Text: Anna Gullberg
Annons

Det är Ekobrottsmyndigheten som utreder det nya brottet omställningsstödsbrott:

– När den nya lagen trädde i kraft skapade vi en pilotorganisation för att ta emot anmälningar så att vi snabbt skulle kunna läsa in oss på området, säger Henric Fagher, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg som har fått särskilt ansvar för den nya brottsformen.

– Det är ju ett helt nytt brott så i dagsläget har myndigheten tagit emot 90 brottsanmälningar från Skatteverket som rört omställningsstödet. Nu har första perioden gått till ända och Skatteverket påbörjar nu sin efterkontroll av det utbetalda stödet och där finns ytterligare ett tiotal anmälningar.

Skatteverket fick in 25 000 ansökningar under första perioden mars-april, av dessa är det alltså ett 100-tal som hittills föranlett anmälningar till Ekobrottsmyndigheten.

– Det är en bråkdel det handlar om, säger Fagher.

Perioden maj-juli har ännu inte granskats.

De flesta anmälningar har uppstått redan i samband med förkontrollen, då ansökningarna prövats.

– Då hittar man vissa typer av fusk, som oriktiga uppgifter i ansökan. Vi inväntar anmälningar från den andra omgången men där har Skatteverket precis öppnat portarna, säger Henric Fagher.

Det finns en handfull olika typer av fusk som Ekobrottsmyndigheten noterat förekommer:

  1. Oriktiga uppgifter om utdelning. För att få stöd gäller att man inte har delat ut vinstmedel under en viss period i företaget. Här förekommer att man lämnat uppgifter om att man inte delat ut vinst när man i själva verket gjort det.
  2. Oriktiga uppgifter om omsättningstapp. Det är vanligt att omsättningstappet överdrivs till större summor än det i själva verket är.
  3. I vissa ansökningar finns riktiga omsättningstapp – men som inte är coronarelaterade.
  4. Manipulerade intyg. Till ansökningarna ska man bifoga ett revisorsintyg. Intygen kan se olika ut beroende på vad man ansöker om. I några fall har intygen varit manipulerade.
  5. Oriktiga uppgifter om fasta kostnader. Stödet beräknas på en andel av företagens fasta kostnader. Det går att se att de fasta kostnaderna har blåsts upp i en del fall.

Än så länge är det bara Skatteverket som anmält misstänkt fuskande företag till Ekobrottsmyndigheten.

– Men det finns ju inget som hindrar att anställda, redovisningskonsulter eller revisorer anmäler misstankar om dessa brott. Vi har privatpersoner som anmält misstankar om fusk med korttidspermitteringarna, säger Fagher.

Var finns då fusket? Det är svårt att peka ut någon enskild bransch, säger chefsåklagaren. Men det finns flera exempel från taxinäringen.

I övrigt är det gemensamt att de fall som utreds nu huvudsakligen kommer från storstadsregionerna och rör små och medelstora företag.

Som konsult och rådgivare ska man se till att hjälpa sin klient så att det blir rätt och riktigt från början, för det kan upplevas krångligt.

– Det gäller både förutsättningarna med omsättningstapp men framförallt vad som utgör fasta kostnader. Det är inte helt självklart och jag tror att många företagare går bort sig där, men jag kan tänka mig att en konsult kan hjälpa till med det, säger Henric Fagher som uppmanar redovisningskonsulter som fattar misstankar om fusk att agera:

– Då ska man anmäla det till Ekobrottsmyndigheten, säger han.

Summorna varierar från 40-50 000 kronor upp till ett antal miljoner.

Grovt omställningsstödsbrott har fängelse i upp till sex år i straffskalan.

Än så länge har inga åtal väckts av Ekobrottsmyndigheten, men förundersökningar börjar bli klara och ärenden rullar vidare för juridisk prövning.

– Det är rimligt att de första åtalen kommer vid årsskiftet, säger Henric Fagher.

För redovisningskonsulter som möter frågan finns ett par Rex-regler som är tillämpliga, 130, 150 och 315:

I Rex 150 framgår att redovisningskonsulten ska utföra sitt uppdrag i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Redovisningskonsulten ska aldrig medverka i uppdrag där man kan konstatera eller misstänka att uppdragsgivaren medvetet begår lagöverträdelser.

I dessa fall måste uppdraget omprövas – Rex 315 – och eventuellt avslutas. Dokumentation ska sparas, det kan till exempel vara brev, mejl, anteckningar med mera. Även omprövningen ska sparas och därmed anledningen till att uppdraget eventuellt måste sägas upp.

– Det innebär att om kunden vill fuska när det gäller stöd under pandemin, så kan inte redovisningskonsulten medverka till detta. Uppdraget måste därför sägas upp, säger Marie Bergenulf, Rex-expert vid Srf konsulterna.

Tystnadsplikten – Rex 130 – hindrar redovisningskonsulten från att lämna information till myndigheter och exempelvis göra en anmälan om bokföringsbrott. Det finns dock vissa undantag i tystnadsplikten. Om redovisningskonsulten kallas till vittnesmål under ed gäller inte tystnadsplikten. Samma sak om det finns misstanke om penningtvättbrott, där måste anmälan göras och kunden får inte meddelas om detta.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons