Annons
Branschaktuellt Lön

Grön Lön: Så integrerar du hållbarhet i din löneprocess

Har du börjat integrera hållbarhet i löneprocessen ännu? Om inte är det hög tid. Vi förklarar varför detta är viktigt, hur du kommer igång och vilken positiv effekt det kan ge för din organisation att arbeta hållbart med lön.
Text: Therese Slettengren

Det var när Zennie Sjölund, branschansvarig för lön inom Srf konsulterna insåg att det inom löneprocessen finns massor av nyckeltal som, inte bara främjar hållbarhet, utan också skapar ett mervärde för organisationer som hon myntade konceptet “Grön lön”.  

– Grön Lön representerar en affärspraxis som går i takt med samhällets förväntningar och behov. Nu är det dags att göra Grön Lön till en central del av ditt arbete som lönekonsult, säger Zennie Sjölund.  

Ökat fokus på hållberhetsrapportering

Enligt EU:s hållbarhetsdirektiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som trädde i kraft den 1 januari 2024 ska alla större företag rapportera sin miljöpåverkan, sina sociala förhållanden och sitt förhållningssätt till mänskliga rättigheter i årsredovisningen.  

Detta medför att underleverantörer får ett indirekt krav på sig att agera hållbart när de ska leverera in nyckeltal till de större företagen. Att hållbarhetsredovisa blir alltså viktigt även för små och medelstora företag som vill framtidssäkra sin verksamhet och behålla sin marknadsposition.  

Hållbarhetsredovisningen går kortfattat ut på att leverera in nyckeltal kring ESG som mäter hur bolagets verksamhet påverkar miljön (Environment/ Miljö), anställningsförhållanden och jämlikhet på arbetsplatsen (Social), samt hur effektivt företaget styrs (Governance /Ekonomi). Att få fram dessa nyckeltal involverar hela företaget och inte bara hållbarhetsavdelningen.  

Vad är Grön Lön? 

Genom att integrera hållbarhetsprinciperna även i löneprocesserna och adressera sociala aspekter som rättvis lön, jämställda arbetsvillkor och transparenta löneprocesser kan du ta din organisation ett steg närmre en mer hållbar och rättvis affärspraxis, vilket är avgörande för att möta dagens samhällsutmaningar. 
 

Effekterna av Grön Lön  

Grön Lön innebär att löneprocesser och anställningspraxis hanteras på ett sätt som främjar rättvisa, jämlikhet och transparens. Genom att uppfylla höga standarder för arbetsvillkor och anställningsrättigheter, bidrar företaget inte bara till sina anställdas välbefinnande utan också till samhällets hållbarhet som helhet. 

Så kommer du i gång med Grön Lön:

1. Identifiera vilka data inom löneprocessen du har tillgänglig och hur du skulle kunna använda den för att stödja företagets hållbarhetsmål och nyckeltal. Det kan till exempel vara personalomsättning och sjukskrivningstal, data kring löner, samt könsfördelning bland chefer på arbetsplatsen.  

2. Använd denna data för att sätta mätbara mål som främjar företagets hållbarhetsarbete.  

3. Ta fram policies och rutiner som säkerställer hållbara val och går i linje mer företagets hållbarhetsmål, till exempel kring resor, eller val av tjänstebil.  

4. När du har datan och börjar mäta kan du allt eftersom analysera vad du behöver göra för att nå dina mål, som att till exempel minska personalomsättning eller sjuktal.

Genom att omfamna Grön Lön tar du inte bara steg mot en hållbarare framtid utan skapar också mervärde för både din organisation och samhället som helhet, säger Zennie Sjölund.

Läs mer om Grön Lön på srfkonsult.se >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons