Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Historisk kongress 2024: Formulär för motioner och röstning på distans

– Med vårt nya formulär för motioner på hemsidan och nya stadgar som tillåter röstande på distans är det lättare än någonsin att göra sin röst hörd och påverka Srf konsulterna i den riktning man önskar. Jag uppmanar verkligen alla att ta den chansen, säger Förbundsordförande Frans Blom.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Din motion ska vara inne senast tre månader före den ordinarie kongressen. I år betyder det att sista datum är 25 juni eftersom Srf konsulternas Förbundskongress hålls 25 september 2024.

– På Mina sidor finns ett formulär där namn och kontaktuppgifter redan är ifyllda. Det är bara att skriva in sitt förslag till beslut och skicka in så behandlas förslaget av förbundsstyrelsen och beslutas på stämman, säger Frans Blom och fortsätter:

– Kongressen är vårt högsta beslutande organ. Så den som vill förändra eller förbättra något bör komma med sina förslag dit, inte knyta näven i fickan därhemma. Vill man inte lämna in en motion själv går det utmärkt att resonera ihop sig i kretsen och att kretsen lämnar in en motion. Eller flera. Alla i kretsen, även dom som inte är på plats, kan sedan delta i omröstningen på kongressen.

Paradigmskifte

Genom stadgeändringarna på stämman 2023 och den efterföljande extrastämman är det från och med i år möjligt att rösta direkt på distans, man behöver inte använda ett ombud som tidigare. Detaljer för detta anges när inbjudningarna till kongressen skickas till medlemmarna.

– Man ska vara försiktig med stora ord. Men möjligheterna att lämna in motioner via ett färdigt formulär på hemsidan och rösta i kongressen på distans innebär ett paradigmskifte för medlemmarnas möjligheter att påverka, menar Frans Blom.

Stora frågor

Även 2024/2025 väntar en rad stora frågor där Srf konsulterna tar ställning och agerar på medlemmarnas uppdrag.  Det handlar bland annat om länsstyrelsens fortsatta tillsyn av byråerna enligt penningtvättslagen, statlig auktorisation av yrkestitlar och relationen med myndigheter och programvaruutvecklare i takt med ökande digitalisering.

– Srf konsulterna påverkar bland annat genom remisser på lagförslag, dialog med beslutsfattare och branschföreträdare och opinionsbildning. Nu senast kunde vi till exempel se att en majoritet i riksdagen delar våra förslag gällande riktad revision och intygskrav i stället för återinförande av revisionsplikt för de minsta företagen, säger Frans Blom och avslutar:

– Jag kan tänka mig att många medlemmar också funderar över yrkesrollens utveckling i dag. Hur ska Auktoriserade Redovisningskonsulter och Lönekonsulter ta en roll som innebär mer kontroll av regelefterlevnad, samtidigt som man är kundnära och rådgivande? Hur slår vi vakt om vår traditionella och berättigade yrkesstolthet inför de förändringar som kommer? Sådant kan också formuleras i en motion och diskuteras på kongressen.

– Genom våra stadgeändringar är det möjligt för fler än någonsin att påverka utvecklingen av Srf konsulternas verksamhet. Så du som har förslag på förbättringar och förändringar: Gör din röst hörd, uppmanar Frans Blom, Förbundsordförande för Srf konsulterna.
Srf Branschdagar med den årliga kongressen och kongressmiddagen sammanfaller även i år med den stora, kostnadsfria, mässan Ekonomi & Företag på Kistamässan norr om Stockholm. Där bjuder Srf konsulterna in till ett flertal aktiviteter. Bokningen öppnar inom kort. I år kan även du som deltar på distans rösta under kongressen, detaljer skickas till röstberättigade.

Lämna din motion på Mina sidor >>

Läs mer om Srf Branschdagar, kongress och middag >>

Aktuella artiklar
Annons