Som alltid när den digra kurskatalogen, sannolikt branschens fylligaste, uppdateras baseras utbudet på en mix av deltagarnas synpunkter, branschens grundläggande behov, förändringar i lagar och regler samt kompetens som ger framgångar inom nya fält.

– En kurs som ”Digitalisera din redovisningsbyrå” har många efterfrågat. Den är mycket konkret utformad, med workshops där utmaningar från den egna byrån arbetas igenom. Steg för steg leder kursledarna deltagarna mot en digitaliserad, automatiserad och effektivare byrå berättar Tina Andskär.

Hög efterfrågan

”Affärsrådgivning 4 – Företagsanalys och värdering i praktiken” är redan fullbokad på två av de tre tillfällen den ges i Stockholm under hösten 2022. Till kurserna i Malmö och Göteborg finns platser kvar i skrivande stund.

Kursen baseras på ett praktiskt fall för en potentiell företagsöverlåtelse. Den innehåller metoder för analys, värdering, förhandlingar och presentationer.

– När kurser blir fullbokade försöker vi snabbt erbjuda fler datum. Vi finns till för medlemmarna och när de så tydligt flaggar upp för ett behov ska vi möta det. Denna kurs planerar vi även att erbjuda våren 2023. I sammanhanget kan vi nämna att även fullbokade ”Pensioner och försäkringar” ska ges på fler datum.

Las och kompetens

Ett exempel på en utbildning som föds direkt ur förändringar i omvärlden är ”Nya Las i praktiken”. Den lanseras under hösten och behandlar den nya överenskommelsen gällande Lagen om anställningsskydd och hur den påverkar jobbet för redovisningskonsulter och lönekonsulter. Den ges på distans, online.

– Kompetensutveckling, ett kontinuerligt lärande, är helt centralt för att vara framgångsrik i vår bransch. Därför är vi mycket noga med att hela tiden ha örat mot marken och utforma de utbildningar medlemmarna och branschen behöver. Det handlar inte om att man ska möta antalet utbildningstimmar för att fortsätta vara Auktoriserad. Det handlar om att vara nyfiken på det nya, bygga och fördjupa eller bredda sin kompetens så att man själv, byrån och kunderna utvecklas vidare, understryker Tina Andskär.

Hållbarhetsredovisning

NSRS, den nya, nordiska standarden för hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag som Srf konsulterna varit med och arbetat fram behandlas i en utbildning online. I ”Hållbarhetsredovisning med NSRS” går kursledarna igenom de 11 stegen i processen och ger konkreta tips på hur det nya verktyget kan användas i vardagen. Du kan repetera kursen hur många gånger du vill.

Klassrum och digitalt

Alla kurser där så är lämpligt ges i klassrum och på distans, i vad som ibland kallas för ett hybridformat. Den utvecklingen påskyndades rejält under pandemin. Nu förfinas formaten så att man får det bästa av båda världar.

Tina Andskär berättar att minst hälften av Srf konsulternas medlemmar säger sig föredra att ta kurserna i digitalt format. Man sparar tid och pengar genom att inte behöva resa, samtidigt som man har rika möjligheter att repetera kursmomenten när man tar onlinekurser.

– Vissa kurser, där man behöver arbeta och resonera tillsammans med andra, lämpar sig fortfarande bäst för klassrumsformatet för optimal inlärning. Samma sak med längre kurser som Jord- och skogsbruksveckan. Sedan finns naturligtvis den sociala aspekten och möjligheten till nätverksbyggande, där är det personliga mötet svårt att slå. Och det har man också saknat, det är alldeles uppenbart, säger Tina Andskär.