Annons
Branschaktuellt Redovisning

Hur mår branschen?

Som branschorganisation behöver vi ha örat mot rälsen för att ha koll på både nuläge och trender i branschen. Coronapandemin har påverkat oss på flera sätt och frågan är hur vår bransch mår i spåren av covid-19 som ju drabbat näringslivet hårt.
Text: Petra Lagnehag Zars
Annons

Vi ställde några frågor till vår förbundsdirektör Roland Sigbladh om hur vår egen bransch står sig så här i kristider.

Hur ser branschens egna siffror ut hösten 2020?
Vi har analyserat 90 procent av boksluten i branschen, SNI-kod 69201,  där vi ser att omsättningen har ökat och omsättningen per anställd har stigit. Förhoppningsvis bör det bli ännu starkare siffror när vi summerar 2020, inte minst med tanke på all den viktiga rådgivning som branschen levererat till näringslivet under detta mycket speciella år.

Det finns idag drygt 21 000 aktiva företag i branschen, varav 57 procent drivs som aktiebolag, och det har under senaste året tillkommit cirka 1 000 nya företag.

Vilka slutsatser kan vi dra av detta?
Näringslivet uppskattar mycket de tjänster och den trygghet som redovisnings- och lönekonsulterna levererar vilket är mycket positivt. Det i sin tur lockar fler att starta konsultverksamhet i vår bransch även i kristider. Vi ser att de större byråerna gör uppköp men siffrorna visar också tydligt att Sverige har en övervägande andel mindre byråverksamheter.

De flesta företag i branschen har god likviditet och soliditet vilket ger finansiell trygghet. Läget är fortsatt stabilt i vår bransch

Auktorisationen är viktig för många men långt ifrån alla är auktoriserade. Varför ser det ut så tror du?
Människor är olika och har olika ambitioner men det beror nog även på hur kunnig man är på området. De som verkligen vill satsa, de tar sin auktorisation och det är viktigt för dem. De vill ha en kvalitetsstämpel och bekräftelse på sin kompetens och en kraftfull titel. En del når inte upp till de krav som ställs för auktorisation och väljer istället de tjänstepaket vi erbjuder.

Företag i branschen som arbetar aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke erbjuder auktorisation till sina anställda, som en karriärväg för att växa vidare i sin yrkesroll. Det är i ett sådant företag man vill jobba om man söker anställning. Jag tror också att det finns många mycket kompetenta redovisningskonsulter som är tveksamma till om de skulle klara en tentamen för auktorisation, att de inte tror på sin egen kompetens. Men det kan dessutom vara så att en del inte känner till auktorisationen, varför vi ytterligare behöver förbättra vår kommunikation om nyttan med att vara auktoriserad.

Genomsnittsåldern ligger runt 50 år – vad beror det på?
Många i branschen fortsätter arbeta flera år efter pensionsåldern vilket påverkar snittåldern. Jag är mycket glad över att vi bland Srf konsulternas medlemmar har många verksamma som är en bra bit över 65 och fortfarande mycket aktiva. Den erfarenhet, kunskap och de kundrelationer de byggt upp under lång tid uppskattas av både kunder och deras kolleger. En riktigt bra konsult och viktig rådgivare vill kunden inte släppa i första taget. Det är också anledningen till att många blir kvar väldigt länge.

Här finns aktuell branschstatistik att ladda ner >>

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons