Kollektivavtal. Du har hört ordet. Men vet du vad det är? Hur det formas och att Sverige har hundratals olika? Har du koll på ”Märket”?  I kursen Kollektivavtal går Abraham Dal igenom detta, och mer därtill.

– Även de som inte har kollektivavtal påverkas indirekt genom deras utformning. Detta eftersom lönenivåer, ersättningsmodeller, anställningsvillkor, uppsägningstider och mycket annat ofta sätts i linje med de stora kollektivavtalen, konstaterar Abraham Dal som tidigare jobbade för arbetsgivarorganisationen Transportföretagen med 9 000 medlemsföretag, som tillsammans hade 200 000 anställda.

”Märket”

I avtalscykeln är industrin först ut, eftersom Sverige är att litet och exportberoende land anses det avtalet vara viktigast för svensk ekonomi i stort. Arbetsgivarnas och arbetstagarnas parter inom industrin förhandlar om hur stor löneökningen ska bli i procent. Det blir riktmärket, ”Märket” som andra branscher förhåller sig till i sina förhandlingar.

– Principen om kollektivavtal vilar på att arbetsmarknadens parter själva kommer överens om vad som är rimliga nivåer och villkor i sina förhandlingar. Sedan införandet av märket har politikerna respekterat att arbetsmarknadens parter kommer överens om löneökningarna, med största sannolikhet fortsätter de att lämna denna uppgift till arbetsmarknadens parter, säger Abraham Dal.

Ovanlig avtalsrörelse

Årets avtalsrörelse tar fart i slutet av året. Srf konsulternas utbildning Kollektivavtal ges hösten 2022 och våren 2023. Traditionellt växlar facket och arbetsgivarna sina bud strax före nyår. 31 mars 2023 löper de första avtalen ut och 1 april 2023 börjar (sannolikt) de första nya avtalen att gälla.

– Inför varje avtalsrörelse säger parterna: ”Det här blir svårare än vanligt.” Denna är inget undantag. Men det som gör att årets process sticker ut är inflationen, ett problem vi inte haft att hantera sedan 1990-talet. Dessutom är det cirka 450 kollektivavtal som omförhandlas under denna avtalsrörelse, berättar Abraham Dal.

Svårt att sia

Vid oroliga tider har det varit tradition att skriva korta kollektivavtal, ettåriga eller tvååriga. Sannolikt blir det så även denna gång, spår Abraham Dal som har lång erfarenhet av att arbeta med kollektivavtal.

– Generellt har parterna varit duktiga på att ta ansvar för en gemensam, positiv utveckling för landet. Men ställs vi inför en inflation på sju, åtta procent och det kommer lönekrav på tio procent blir situationen svår att hantera, säger Abraham och avslutar:

– Klart är att lönekostnaderna kommer att öka 2023 och att redovisningskonsulter och lönekonsulter gör klokt i att hålla sig uppdaterade på de nya avtalen och förbereda sina kunder på vad de innebär för dem.