Annons
Krönika
Zennie Sjölund - Srf konsulterna Chef Branschenheten
30 april 2024

Zennie Sjölund: Sverige, vad får vi för resultat?

Europafrågan är högst aktuell, genom ett stundande EU-val och dessutom Sverige som värd för Eurovision Song Contest. Två händelser, av väldigt olika karaktär, eller, inte?

Malmö tar emot musikälskande europeer under sloganen United By Music.

Eurovision är en förväntad folkfest som varar i flera dagar. Kontoren stänger och personalen uppmanas jobba hemifrån, hotell är full belagda och restaurangerna ökar sina öppettider. Det svenska värdskapet sammanfaller med 50-årsjubileet för framgångssagan ABBAs genombrott i Brighton.

och även om vi i år faktiskt representeras av ett norskt tvillingpar så sväller den svenska stoltheten. Jag drar mig till minnes när jag såg musikalen Mamma Mia i London i slutet på 90-talet. Den hade nyligen haft premiär och jag slogs av vilken effekt musiken hade på människorna runt mig. Kanske att det var det osvenska med att ställa sig och dansa mellan stolsraderna eller så var det helt enkelt att vi var united by music. En upplevelse och känsla jag fortfarande kan erinra mig, ABBA och Eurovision, glädje för många, även om de också är en riktiga vattendelare. Och vid vatten behöver vi broar.

En viktig bro är den som leder oss till Europa är Öresundsbron. 15 år efter Sveriges inträde i Europeiska Union kom vi närmare kontinenten och resandet söderöver har ökat sedan dess. Så pass att man nu planerar för Öresundsmetro, världens första internationella tunnelbana som ska gå mellan Malmö och Köpenhamn. Banbrytande kan man konstatera. Transport i all ära men inträdet i EU har haft betydande påverkan, inte minst ur ett lagstiftningsperspektiv. En stor del av den svenska lagstiftningen påverkas av beslut och regler som kommer från Europeiska unionen (EU). Det exakta omfånget av EU:s inflytande varierar över olika politikområden, men generellt kan man säga att EU har en betydande påverkan på lagstiftningen i alla medlemsstater, inklusive Sverige. I Sverige, som i andra EU-länder, måste nationella lagar vara i överensstämmelse med EU-rätten. Detta innebär att Sverige måste implementera EU-direktiv i den nationella lagstiftningen och följa EU-förordningar, vilka är direkt tillämpliga och gäller i alla medlemsländer utan att behöva införlivas i den nationella lagstiftningen.

En av de senare förordningarna att röstas igenom EU-parlamentet är AI-förordningen som är EU:s reglering av artificiell intelligens. Förordningen ska tillämpas fullt ut två år efter att den trätt i kraft, troligtvis under våren 2026. När exempelvis GDPR debatterades i EU var nog inte medvetenheten så hög hos gemene man om hur mycket detta beslut i EU skulle komma att påverka oss i norr. Bra eller dåligt, kanske samma vattendelare som ABBA. Men likväl som vi idag kan välja att rösta på det bidrag som vi gillar bäst i en musiktävling kan vi välja vilken riktning vi vill att Sverige ska ta inom EU. De 21 svenska ledamöterna kan kännas få till antal, men Sveriges roll i EU är ett exempel på hur ett relativt litet land kan ha ett stort inflytande genom att vara aktivt, engagerat och konsekvent i sina prioriterade frågor. Inom vissa områden för starkare regleringar som inom miljö- och klimatfrågor, i andra fall som stark förespråkare för öppenhet och transparens inom EU. Något som i sin tur har bidragit till förbättrad demokrati och tillgång till information. Detta med starkt fokus på frihandel, i en betydande roll i utformningen EU:s handelspolitik. Sverige också varit aktivt inom EU:s arbete med migrations- och asylpolitik, där de har försökt balansera en humanitär inställning med de utmaningar som politikområdet innebär. Inte minst har Sverige varit en pionjär i att främja jämställdhetsfrågor inom unionen.

I senaste EU-valet 2019 röstade 55,27% av de i Sverige röstberättigade, lite över genomsnittet i EU som låg på 50,62%. Varje svenskt parti tillhör en partigrupp i EU, som i dagsläget är sju stycken. Så en röst på ett svenskt parti blir att ge mandat åt den partigrupp som De valda ledamöterna ingår i, om de inte väljer att sitta bland de grupplösa.

Anordnarna i Malmö hade inte räknat med att krig i deltagarländer, strikt väskförbud, politiska demonstrationer och högre terrorhotsnivå skulle skapa helt nya förutsättningar och utmaningar för folkfesten. Frågan kring värdskap eller inte kanske hade satts i en annan dager. Polisens största oro är, ryktesspridning. Trots ett stort polisiärt pådrag är målet att Malmö ska vara en öppen stad där människor kan röra sig fritt. Och grundtanken med EU är just möjligheten till rörlighet och frihet. Men vi vet att det behövs regleringar för att upprätthålla goda förutsättningar. Din möjlighet är att påverka de vägval Sverige ska göra, är det fler broar som ska passeras och vilka vattendelare måste vi hantera. Valet är fritt, läs på. Den 9 juni är det dags att gå till valurnorna. Men likväl som ryktesspridning, som oroar polisen i Malmö, behöver vi värdera den information som vi tar till oss även om det i dagsläget inte finns några kända hot m desinformation i svenska EU-valet.

Kanske inte alla förslag som kommer från EU är 12-poängare. Inte heller är alla bidrag samma framgångssagor som ABBA. Men kanske vi kan bli united på något sätt, om inte med musik så i en vilja att skapa bästa förutsättningarna för Sverige. Vad de är tycke och smak, på samma sätt som vissa musikbidrag tilltalar fler än andra. Sverige har under alla år tagit sig till finalen i Eurovision, med ett undantag 2010, och har imponerande nog flest segrar, flest pallplatser, flest 12-poängare för en låt. Kort och gott hör Sverige resultatmässigt till ett av tävlingens mest framgångsrika länder.

För Sverige, vill vi ha ett resultat som vi är nöjda med så behöver vi rösta.

PS. om du nu skulle vara intresserad. Den norska tvillingduon Marcus och Martinus representerar Sverige den 11 maj. Eftersom Sverige är värdland är bidraget direktkvalificerat till final. DS

Källhänvisningar:
Malmö 2024 (eurovision.tv)
Abba: Brighton remembers Eurovision glory 50 years on – BBC News
Statistik & Rapporter – Øresundsbron (oresundsbron.com)
Öresundsmetron (oresundsmetro.com)
Antagna texter – Rättsakten om artificiell intelligens – Onsdagen den 13 mars 2024 (europa.eu)
EU-valet 2024: allt du behöver veta (europa.eu)
Svenska Eurovision-chefen: ”Det är ett annorlunda år” | Chef
Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest – Wikipedia
Polisens största oro inför Eurovision: ”Ryktesspridning” | SVT Nyheter
EU:s mål och värden | Europeiska unionen (europa.eu)
Kristersson: Inga kända hot om desinformation i svenska EU-valet (europaportalen.se)
FAQ: Malmö 2024 – Eurovision Song Contest