Varje dag matas vi med information om klimatförändringarnas ödesdigra konsekvenser. På väldigt nära håll finns områden med akut torka. När jag besökte norra England i somras var det påtagligt. De gula fälten följde oss mil efter mil. Aldrig har väl regn varit så efterlängtat. Klimataspekten på hållbarhet är oomtvistlig. Samtidigt innehåller begreppet hållbarhet mer än klimatfrågor. Det handlar om hållbar utveckling. Det påvisar FN:s Agenda 2030, som ofta kallas ”De globala målen”, omfattar 17 övergripande mål och 169 delmål som mäts med hjälp av 230 nyckeltal. Målen är kopplade till att bekämpa fattigdom, hunger, ojämlikhet, klimatkrisen och främja hållbarhet, jämställdhet och fred. Investeringar behöver göras för att uppnå dessa mål.

Det kan kännas som en utmaning, att i det ekonomiska läge där vi nu befinner oss, prata om investeringar. Samtidigt vet vi att investeringar är avgörande för att vara konkurrenskraftiga även i framtiden. Kloka råd blir dyra, eller inte? Om det är något som ändå driver intresse så är det hållbara finansiella investeringar och hållbarhetsrapportering. Visst finns det och kommer det lagkrav, men det blir allt viktigare med vilka ekologiska fotspår som företagen efterlämnar. Att vara konkurrenskraftig handlar om till stor del om att kunna visa säkra leverantörskedjor. Och ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.

Hållbarhet handlar även om att vara compliant, det vill säga att efterleva avtal och lagar. Med tung lagstiftning inom arbetsrätt och arbetsmiljö, cirka 670 kollektivavtal och annan viktig lagstiftning, finns det givna förutsättningar för schyssta anställningsvillkor. Att vara väktare av dessa förutsättningar är en diger uppgift inom lön. Det gäller gentemot ledning, chefer, anställda, tidigare anställda, kunder och andra intressenter. Även rapportering, såsom AGI, ligger till grund för ett hållbart samhälle.

Arbetsgivare behöver visa att de arbetar med dessa frågor aktivt. För att utläsa effekten av insatser för hållbarhet behövs mätbara mål som kan följas upp. Vi pratar exempelvis klassiska nyckeltal som personalomsättning, sjukskrivningstal och lönekartläggning, och det som kommer allt mer: dataanalys. För genom att analysera data kan vi idag bättre förutse morgondagen. Det handlar om ett begrepp som beskriver ett hållbart förhållningssätt till löneprocessen. Vi pratar Grön Lön. Srf konsulterna bär stolt fanan för Grön Lön högt! Och du kan vara med och bidra. Inte bara till en bättre värld. Hållbarhet skapar förutsättningar för lönsamhet, framförallt på lång sikt.