Annons
Krönika
Zennie Sjölund - Srf konsulterna Chef Branschenheten
30 juni 2023

Sommarspaning 

Meteorologerna spår att vi kommer att få en fortsatt varm sommar. Och visst är det fantastiskt med soliga dagar, varma sommarnätter och ljusa dygn. Men som oftast finns det två sidor. Till och med den största värmeentusiasten skänker bönderna en tanke när gräset allt tidigare antar en gul färg. På samma sätt kommer andra positiva fenomen behöva värderas mot vad som kan utgöra risker. Exempelvis det som många pratar om, Artificiell Intelligens – AI.  Stora möjligheter, mycket nytt men med många frågetecken kring såväl regler som etik. Nyligen hemkommen från Almedalen förstärks den bilden för mig. Det otroligt stora utbud av fantastiska experter som denna arena erbjuder, ger ny kunskap och nya insikter, men manar även till reflektion. Vad blir viktigt och hur ska olika behov som ibland står i kontrast till varandra hanteras? Framförallt handlar det om att skapa sig en egen uppfattning, som man också vågar omvärdera om det behövs.  

Vi står inför en stor förändring inom lönebranschen. Nu syftar jag på det som Fora har informerat om, att den årliga rapporteringen av arbetare ska bli månatlig. I grunden en väldigt positiv förändring. Fora utgör en viktig samhällsbärande funktion och om den rapporteringen blir mer kvalitetssäkrad gynnar det alla, framförallt individen i en framtida situation som pensionär eller om någon annan försäkring behöver nyttjas. Srf Lönsam har arbetat med Fora i deras två olika projekt för månatlig rapportering i många år. Erfarenhet från liknande projekt gör att det nu känns forcerat. Mer utförligt om det här. Det finns många utestående frågeställningar och likväl som det kan gå jättebra, kan det bli motsatt utfall. Den stressade situation som nu Fora befinner sig i bådar inte för en bra implementering. Parterna vill verkligen ha rapporteringen på plats och trycker på. Förhoppningsvis blir det ett bra rapporteringsförfarande men risken är att Fora-rapporteringen blir väldigt tidskrävande, i varje fall första året. Risken är också att löneavdelningarna måste slå knut på sig själva för att hantera detta. Och att det inte märks för att ”man vet att det måste göras” och snarare knyter handen i fickan än tar bladet från munnen. Gör dig själv en tjänst, skapa rätt förutsättningar för att hantera Fora -rapporteringen! Här gäller det att verkligen skapa sig en uppfattning, vad kommer detta att innebära för dig? Äska tid, resurser och ha en dialog med lönesystemleverantören. Informationen från Fora kommer att intensifieras efter sommaren. 

Sommaren tillbringas av en del även i utlandet. För andra blir vistelsen mer permanent. Vi ser hur nya arbetssätt växer fram, villkoren för anställningar förändras och snåriga regler ska hanteras. Att då göra det utanför Sveriges gränser ökar komplexiteten ytterligare. Något som verkligen kan vara fantastiskt för den anställde och arbetsgivaren. Men som, även det, kan vara förenat med ganska stora risker. A1-intyget vet vi är en utmaning, något som Srf konsulterna har lyft med Försäkringskassan. Det finns dock så mycket mer att ha kunskap kring. Därför känns det väldigt bra att Srf konsulterna dels har en ny utbildning för Internationella anställningar, dels att vi förstärker arbetsrättskurserna med ytterligare en nivå. Inspiration Lön ligger visserligen länge fram i tiden, 30 november, men att vi får dit en ledande skatteexpert från UK att prata om detta känns verkligen i tiden! Det ska bli spännande att se vart denna flexibilitet som efterfrågas leder oss. Utöver nya arbetssätt kan det komma nya sätt att få betalt. Eller det är ju egentligen redan här. On- demand pay eller Earned Wages Access är något som diskuteras mycket inom den internationella lönevärlden. Förutsättningarna för hur detta kommer att få genomslag skiljer sig mycket mellan de olika länderna. Sverige har exempelvis en väldigt stark tradition kring löneutbetalningar, medan USA med sin arbetsmarknad har helt annan inställning. Oavsett kommer detta säkerligen bli något som kommer att diskuteras framöver. Särskilt om det kommer anställda från utlandet som har förväntan om direkt utbetalning.  Återigen, det finns både för- och nackdelar. Bilda din egen uppfattning, och våga omvärdera din ståndpunkt! För det är klart att det känns som om solen skiner när lönen kommer på kontot, men särskilt unga kanske inte ser molnen som tornar upp sig i fjärran såsom framtida betalningar och risken att pengarna inte räcker till. Återkoppling till Almedalen där en stor fråga var den ökande skuldsättningen, särskilt bland unga människor.  

Så sommar och sol i all ära! Vi får också vara varse att himmelen inte alltid är klarblå. Lyssnar vi på prognoser kan vi åtminstone få en kortsiktig spaning på vad som kommer. Få ger sig i kast med att göra längre prognoser oavsett om det gäller väder eller annat. I stället gäller det att vara flexibel och anpassningsbar. För även regn är välkommet ibland.