Annons
Krönika
Lali Fjellström - Srf konsulterna Branschansvarig Redovisning
8 mars 2024

Lali Fjellström: Förkortningar mer aktuellt än någonsin

I januari hade jag förmånen att delta på en av våra Nyhetsdagar där Srf konsulternas experter sammanställt några viktiga frågor och förändringar från förra året och några spännande frågor som är på gång under 2024 och som påverkar dig som jobbar med redovisning. Jag och mina kollegor som jobbar med branschfrågor har även en del andra viktiga frågor och samverkansprojekt vi jobbar med. Men är texten ens läsbar? Är det bara i vår bransch vi älskar förkortningar så mycket eller ser det ut så här i alla branscher? Se om du hänger med i de aktuella frågorna! (Förkortningsordlista i slutet ifall det är några förkortningar du inte har koll på ännu…)  

Lön 

Du hörde väl Zennie i Ekonomiekot härom veckan? Det gällde den förändrade rapporteringen för arbetare i SAF-LO som från och med nu i februari ska ske månadsvis till FORA (som inte är en förkortning längre).  

Redovisning 

I SOU-n Bolaget som brottsverktyg föreslogs en rad förändringar som skulle påverka både ABL och ÅRL, exempelvis en förändring i KBR-reglerna. En annan snackis förra året var att BAS påbörjade en översyn av kontoplanen som kommer pågå hela 2024 också.  

BFN beslutade om förändringar i ÅRL som gör att alla BRF-er har fått nya regler att förhålla sig till vid upprättande av sina ÅR nu i vår. Det är även ett förslag på remiss om att skopa ut BRF-erna från K2 vilket gör att många behöver läsa på K3-reglerna. BFN har även aviserat en större översyn av både K2 och K3 och våra remissvar gällande dem kan du läsa här.   

Både XBRL-föreningen och SIE-gruppen där Srf konsulterna är engagerade arbetar oförtrutet vidare med digitalisering på olika sätt. SAA är en mycket efterlängtad utveckling för alla som har redovisningen i ett molnbaserat system men ändå vill kunna följa arkiveringsreglerna i BFL. Och apropå BFL, äntligen kommer riksdagen att ta upp frågan om modernisering av lagen så att det kan bli möjligt att arkivera i ett annat format än det underlaget mottagits i.  

Beskattning 

I budgetpropositionen för i år föreslås bland annat ändringar i FoU-avdraget och även ROT och RUT. När du lämnar INK2 för ett FÅAB har du självklart koll på företagarens gränsbelopp baserat på IBB och SLR som räknas upp årligen. Det gäller även att hålla koll på om hen ska använda K10 eller K12 för sina andelar.  

Många skatteregler styrs förstås av internationella regler och DAC7 ledde till en rapporteringsplikt för digitala plattformar. Även det stora samverkansprojektet ViDA skapar förändringar i MOMS-rapporteringen och vi går mot TBR som kommer skynda på digitaliseringen och ökat användande av EDI-fakturor. Det talas även om BEFIT som skulle leda till en mer gemensam skattebas för hela Europa. Här hemma i Sverige kom ett antal HFD-avgöranden som påverkar tillämpningen av IL, exempelvis när det gäller närståenderegeln och samma eller likartad verksamhet.  

Juridik 

2023 var även året då PTL (eller om AML om du är internationell) var på allas läppar och den kundkännedom som utgör ryggrad i både Rex och SALK kallas numera KYC av allt fler. 

Under 2023 firade allas vår kära GDPR fem år och det uppmärksammade vi med ett Srf Fokus-webbinarium i maj.  

Ekonomisk brottslighet är ett hot mot hela samhället och Srf konsulterna har den frågan högt på agendan. Vi samverkar exempelvis med både EBM, SKV och F-kassan och på Srf dagen den 20 mars kommer vi att ha flera programpunkter som lyfter detta viktiga ämne.  

Hållbarhet 

På hållbarhetsområdet är det ännu fler förkortningar att hålla reda på: Hållbarhet bygger som bekant på de tre ESG-faktorerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vårt nordiska samarbete inom NAF, den frivilliga standarden NSRS kom även i Entry-nivå för de SME-företag som behöver hjälp att komma igång med frivillig hållbarhetsredovisning. EU-kommissionens rådgivande grupp EFRAG tog fram ESRS för alla som ska rapportera i enlighet med CSRD och nyligen kom LSME ESRS och snart även VSME ESRS. Nu börjar allt fler uppmärksamma CSDDD som är föreslaget att från och med 2027 omfattar stora företag men även deras leverantörer och därför även kommer påverka SME-företagen.  

Övrigt 

På Srf dagen kommer vi även att utse årets ARK och ALK och dela ut fina priser till dem och även årets verksamhet. Du kommer väl och deltar då? Det kan du göra antingen IRL eller digitalt. Och du vet väl att vi sen många år tillbaka heter Srf konsulterna och inte den gamla förkortningen…? 

En av mina roligaste förkortningar är för övrigt en jag lärde mig tidigt som redovisningskonsult – KIF. Det är det många småföretagare bryr sig allra mest om, hur mycket som blir Kvar I Fickan när året är slut och skatten är betald.  

Simma lugnt nu i högsäsongen, kära vänner, våren är på ingång!

På srfkonsult.se hittar du hela förkortningsordlistan >>