Annons
Krönika
Zennie Sjölund - Srf konsulterna Chef Branschenheten
31 januari 2024

Zennie Sjölund: 10-årsjubileum för Auktoriserade Lönekonsulter

Fantastiskt! 

En historia väl värd att upprepas. Ett framgångskoncept. När entusiaster tillsammans lyckas, det är härligt. För så känns det, nu när vi kan fira att auktorisationen av lönekonsulter är 10 år!  

Vilka år det har varit. Historien om hur lönebranschen har växt fram till den starka sammanhållning den har idag tål att upprepas många gånger. Auktorisationen har krönt framgången men under åren har Srf konsulterna arbetat med en tydlig målbild såväl utåt som bakom i kulisserna. Det är inte alltid som det arbete som sker i det tysta kommer fram, men ni kan vara säkra på att det inte alltid är så att saker bara händer och ger positiv effekt för lönebranschen. Ett långsiktigt, tålmodigt arbete har lagt grunden till att många idag pekar på Srf konsulterna när kunskap från lönebranschen behövs. 2023 blev det tydligt när förfrågningar som kom från Regeringskansliet ökade rejält. Det handlar om allt från tjänsteställe till lönetransparensdirektivet.  

Det allra första som skedde när lönebranschen formerade sig var en ändring av SSYK-koden. Idag kan den kännas gammalmodig, men då var det stort att vi fick till dessa ändringar. Att det nu på senare år har blivit en flora av titlar visar hur löneyrket har utvecklats. Samtidigt gynnas vi av att det finns en samsyn kring de förväntningar på vad en roll innebär, från ny i yrket till senior. Vi har en enande titel som Auktoriserad Lönekonsult. För att den ska vara en fortsatt kunskapskontroll pågår det en översyn av auktorisationen gällande kompetenser, färdigheter och kunskap i Srf Lön Auktorisationsråd. Så långt står sig kraven väl, givet att det inom alla områden sker en utveckling. Kunskapskrav inom arbetsrätt har och kommer alltid att finnas, men det är klart att det inte är exakt samma kunskap med tanke på exempelvis nya LAS. Det vi ska värna om är att likväl som arbetsrätten utvecklas följer den Auktoriserade Lönekonsulten med i de nya förutsättningarna. Det är den kvalitetsstämpel som titeln medför.  

En stor del av påverkansarbetet har skett i samverkan med lönesystemleverantörerna. Srf konsulternas samverkansgruppering Srf Lönsam omfattar idag alla branschledande, ja i stort sett alla, lönesystemleverantörer på den svenska marknaden och gör stor skillnad. Ta ett av de senare exemplen. Införandet av den månatliga rapporteringen till Fora. Ni som administrerar den rapporteringen står inför nya förutsättningar och är beroende av era systemlösningar. I Srf Lönsam har arbetet med detta pågått sedan 2016 (ja du läste rätt). Så många år, då borde det vara den bästa av lösningar vara på plats. Men det blev en tummetott. I varje fall anser vi som varit med från början det. Utebliven API-lösning, otydliga regelverk och dåliga förutsättningar för test. Besvikelse på det som nu kan levereras till första rapporteringen, framförallt för lönesystemleverantörerna som lagt ofantligt mycket tid på att stötta Fora. Dock har Fora vaknat väldigt sent, haft ett fokus inifrån och ut, vilket kommer att visa sig. Men om samverkan inte hade skett från början, om Srf Lönsam inte hade tryckt på Fora genom brev till ledningen och artiklar så hade resultatet varit ännu längre ifrån det vi hade önskat. Srf Lönsam kommer att fortsätta för att förbättra förutsättningarna för all lönerapportering, inte bara till Fora.  

Så ska vi vara rädda om det som genom idogt arbete har satt lön på kartan. Det är bra att ifrågasätta och vilja utveckla, det för oss framåt, men vi måste gör det med underbyggda fakta. Det är det som har tagit oss dit vi är idag. Tyckanden och egna uppskattningar ska vi förstås ha, men sådant kan vi inte lägga fram som sanningar. Då riskerar vi att underminera oss själva, och branschen. Att kunna säkerställa korrekt information blir allt viktigare med tanke på hur omvärlden utvecklas. Att skydda vår information är minst lika viktigt. Teknikutvecklingen, inte minst inom vårt område, paytech, skapar möjligheter och utmaningar. Men vi blir sårbara när illvilliga krafter vill ta över. Frågan är numera inte om utan när vi råkar ut för en cyberattack eller ett bedrägeri. Och inte bara brott utifrån hotar, den ekonomiska brottsligheten slår sina klor där vi minst anar det, korruptionen ökar och bristande arbetsmiljö tar liv. Det blir därmed allt viktigare att vara compliant, det ord som är så talande på engelska och som på svenska översätts till regelefterlevnad, och att arbeta hållbart. Områden som kommer att växa med såväl konsument- som lagkrav. Srf konsulternas begrepp Grön Lön omfattar alla ESG-områden, och gör att vi kan paketera vårt bidrag till hållbarhetsarbetet.  

Idag den 31 januari, ska vi alla inom lönebranschen sträcka på oss lite extra. För det är ingen vanlig dag – det är Lönekonsultens dag