Annons
Branschaktuellt Redovisning

Hur ska elstödet fördelas?

Många har turerna varit kring det elstöd som var tänkt att betalas till privatpersoner för privat konsumtion, men som också betalades ut för förbrukning i näringsverksamhet. Det är klarlagt att ingen återbetalning ska ske och att den del som hör till näringsverksamheten ska beskattas och bokföras 2023. Nu har Skatteverket också skrivit i rättslig vägledning hur fördelningen bör ske mellan det som är privat och det som hör till näringsverksamhet.
Text: Claes Eriksson

Även om stödet beräknas utifrån förbrukning under en tidigare period (oktober 2021 – september 2022) är det avsett att täcka höga kostnader under vintern 2022/2023. Frågan blir då hur det erhållna stödet ska fördelas mellan den privata delen och den del som hör till näringsverksamheten.

I de flesta fall torde det vara ganska enkelt att lista ut. Har man tagit ut el från en och samma uttagspunkt för både privat bruk och för bruk i enskild näringsverksamhet har företagaren själv gjort en fördelning av hur mycket som hör till vad. Har verksamheten på inget sätt förändrats känns det ganska självklart att stödet ska fördelas utifrån samma grund.

Men hur ska man göra om verksamheten har förändrats i väsentlig omfattning? Ska det påverka hur stödet ska fördelas, eller ska de enskilda näringsidkarna ändå utgå från den fördelning som gällde under perioden som beräkningen baseras på? Skatteverket skriver följande i Rättslig vägledning:

”Om elstödet avser både privat elförbrukning och elförbrukning i näringsverksamheten ska en fördelning av stödet göras mellan den del som avser den enskilda näringsverksamheten och den privata delen. Fördelningen ska göras utifrån hur stor del av förbrukningen som avser näringsverksamheten. I de fall förutsättningarna för förbrukningen har varit samma historiskt kan uppgifter om tidigare förbrukning tjäna som grund för en fördelning. Har det skett förändringar som har påverkat fördelningen kan dessa behöva beaktas.”

Skatteverket menar alltså att de enskilda näringsidkarna ska ta hänsyn till om fördelningen mellan privat del och näringsverksamhet har förändrats. Ett rimligt besked som jag tror kommer att underlätta i de fall fördelningen har förändrats.

Läs mer

Vad är näringsbidrag? │ Skatteverkets rättsliga vägledning

Elstöd – Srf konsulterna

Tidigare artiklar om elstöd

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons