Annons
Branschaktuellt Redovisning

Information om corona i årsredovisningen

Det har knappast undgått någon att spridningen av coronaviruset får enorma effekter i samhället. Trots regeringens alla olika stödpaket kommer många enskilda företag att drabbas hårt. De måste dessutom informera om det i sin årsredovisning. Srf konsulternas redovisningsgrupp har tagit fram konkret vägledning om vad som kan skrivas i årsredovisningarna.
Text: Claes Eriksson
Annons

Det är många som undrar vad som måste skrivas i årsredovisningarna med anledning av spridningen av corona. Från olika håll har det kommit information om att något måste uttryckas. Det är däremot övergripande information med hänvisning till vad som står i lag och normering. Varför är ingen mer konkret i vad som faktiskt ska skrivas?

En anledning är att det är det specifika fallet som avgör vad som måste skrivas. Men för många företag är det närmast omöjligt att veta hur virusspridningen kommer att påverka. Något måste ändå skrivas. Dessutom måste företaget analysera sin egen förmåga att överleva krisen. Det måste göras oavsett vad som står i lag och normering.

Srf konsulternas redovisningsgrupp har tagit fram en konkret vägledning avseende vad som ska skrivas i årsredovisningarna för mindre företag. Det handlar om förvaltningsberättelsen, men framförallt om vad som ska skrivas i noten avseende väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Det uppstår också frågor kring värdering av tillgångar. I syfte att informera om vad som gäller avseende värderingen av tillgångarna i bokslutet per sista december, men också under det innevarande året och i en eventuell kontrollbalansräkning har Srf konsulternas redovisningsgrupp tagit fram en separat vägledning.

I sammanhanget bör noteras att utvecklingen fortfarande är mycket snabb. Nya och uppdaterade vägledningar kan komma i princip när som helst. Det är inte lätt att hinna med i alla svängar. Ett bra sätt att få samlad information är via Srf konsulternas sida om corona.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons