Annons
Branschaktuellt

Korttidsarbete – ansökan

Den 7 april öppnas möjligheten att ansöka om stöd för korttidsarbete. Stödet är tillgängligt för alla arbetsgivare inom den privata sektorn förutsatt att det antingen finns stöd för korttidsarbete i kollektivavtalen, eller om kollektivavtal saknas, ska det finnas ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna om att detta ska införas.
Text: Zennie Sjölund
Annons

Företaget måste även uppfylla de krav som finns utifrån ekonomisk status. På Tillväxtverkets hemsida finns nu utökad support med verktyg för den som ska ansöka. Det finns exempelvis ett webbtest där man får en snabb uppfattning om företaget har rätt till stöd för korttidsarbete, mallar och även ett antal instruktionsfilmer.

Om företaget har färre än 50 anställda ska det underlag som Tillväxtverket tillhandahåller finnas med i ansökan. Det är ett Excelark som även används som beräkningshjälp för att få fram uppskattad period och antal anställda som stödet ska ansökas för. Det underlaget är obligatoriskt. Om företaget har fler än 50 anställda kan den användas, men det är fritt att bifoga ett eget beräkningsunderlag. Utöver beräkningsunderlaget ska följande uppgifter finnas med i ansökan:

  • Organisationsnummer (ange organisationsnummer med 10 siffror).
  • Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan).
  • Bankuppgifter för eventuell utbetalning.
  • Belopp, period och antal anställda.

Det är väldigt viktigt att den person som signerar ansökan har rätt att representera företaget eftersom Tillväxtverket inte hanterar BankID från flera personer. Ansökan kommer att kontrolleras mot Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten. Att ange falska uppgifter medför återbetalningsskyldighet och är straffbart.

När ansökan är inskickad till Tillväxtverket kommer den att handläggas och om det behövs mer information kommer företaget att kontaktas. När ärendet sedan är hanterat kommer ett beslutsmejl, antingen med besked om att stödet är beviljat eller avslag. Om ansökan blir beviljad sker en utbetalning till angivet kontonummer, det kan ta några arbetsdagar innan pengarna kommer in på kontot.

I det bekräftande mejlet kommer även instruktioner om den avstämning som ska göras senast två veckor efter den tredje stödmånadens utgång. Om anmälan om avstämning inte kommer in i tid finns det en skyldighet att återbetala hela det utbetalda stödet.

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons