Annons
Branschaktuellt Lön

Lönekonsulterna uppfyller FN:s mål – också

– Ni som jobbar med lön i Sverige betalar ut ersättningar som motsvarar 37 procent av landets BNP. Det är självklart att ni är väldigt viktiga och kan påverka svensk arbetsmarknad.

Det konstaterade Zennie Sjölund på mässan Ekonomi och Företag när hon berättade mer om ”Den hållbara lönebranschen” och visade hur tätt sammankopplad den är med FN:s globala hållbarhetsmål.
Text: Håkan Edvardsson
Annons

Sjölund är ansvarig för Srf konsulternas sakkunniga och Branschansvarig Lön. Med avstamp i EU:s hållbarhetsinitiativ European Green Deal, FN:s nyligen avslutade klimatmöte i Glasgow och den klassiska Brundtlandrapporten från 1987 tog hon med lyssnarna på en färd från de största, internationella förhandlingsborden till kontorsbordet hos varje Lönekonsult i Sverige.

– EU kommer att kräva att varje litet och medelstort börsnoterat företag hållbarhetsrapporterar 2026, om det inte sker än tidigare. Sedan 2017 finns ett krav i årsredovisningslagen att större bolagen i Sverige ska göra det. Tur då att vi redan varit med och arbetat fram en standard som gör att det smidigt kan göras: NSRS. Och faktum är att ni redan gör det jobbat i praktiken.

FN:s hållbarhetsmål

För att leda sin tes i bevis nämnde Zennie Sjölund ett antal av de 17 delmålen i FN:s Agenda 2030:

”1. Ingen fattigdom. Vi ska säkerställa att de sociala skyddssystemen i Sverige sköts på rätt sätt. Vem ser till att inbetalningar, anmälningar och rapporter till systemen blir rätt? Jo, en Lönekonsult.”

”5. Jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att vara ledare i företag och organisationer. Det verkar ni redan för i vardagen.”

”8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Det påverkar oss mest i praktiken. Börjar det knaka lite i hjärnbarken nu? Förstår ni hur viktigt Lön är? I indikator 8.5.1 är lön till och nämnt specifikt. Det handlar om statistik och hur den ska rapporteras.”

”12. Hållbar konsumtion och produktion. Regeringen har gett SCB i uppdrag att ha dessa mätbara. I 12.6.1 uppmuntras till hållbarhetsrapportering. Vem har viktiga underlag till den? En Lönekonsult.”

Employer branding

Även Lönekonsultens roll ur ett hållbart employer branding-perspektiv adresserades av Zennie Sjölund. Hon konstaterade att en Lönekonsult är central i alla delar av en anställds livscykel; attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, motivera och avsluta.

– Korrekt lönehantering är och förblir en hygienfaktor för alla verksamheter. Den arbetsgivare som gör fel här går garanterat miste om kompetens.

– Idag har vi 670 kollektivavtal på olika nivåer. Det säger sig själv att man måste satsa på kompetenta medarbetare på Lön. En Auktoriserad Lönekonsult har en kvalitetssäkrad kompetens och är därmed en del av ett hållbart, proaktivt näringsliv som även kan locka nästa generations medarbetare, konstaterade Zennie Sjölund.

– Ha koll på ESG-hanteringen och jobba tillsammans med yrkesgrupperna nära er. Ni är superhjältar även inom hållbarhet, så ta plats och jobba proaktivt, sade Zennie Sjölund under sitt föredrag.

ESG

Ett sätt att analysera bolag ur ett icke-finansiellt perspektiv.

Environment: Hur ett bolags verksamhet påverkar miljön.

Social: Hur ett bolags verksamhet påverkar anställda och samhället.

Governance: Hur effektivt ett bolag styrs, avgörande för bolagets hållbarhet över tid.

Börja hållbarhetsrapportera: www.srfkonsult.se/nsrs-hallbarhetsrapport-sme

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons