Annons
Lön

Lönespecifikationens roll och betydelse i dagens digitala landskap

Lönespecifikationen spelar en avgörande roll både för att säkerställa korrekt beräkning av ersättningar från statskassan och för att tydliggöra arbetsgivarens villkor för anställda. Det digitala landskapet har dock ändrat dess roll. Hur viktig är lönespecifikationen egentligen idag?
Text: Zennie Sjölund
Annons

Kontrollera din lönespecifikation

De flesta har nu fått juni månads lönespecifikation. Har du kontrollerat din? Vet du vilken information den innehåller? För många är det intressant att se över sina semestersaldon och möjligheten till extra ledighet. Informationen på lönespecifikationen är dock en ögonblicksbild. När du får den kan du redan ha arbetat in eller tagit ut tid. Lönespecifikationen visar den utbetalda lönen, vilket ska stämma överens med summan på ditt bankkonto och den som arbetsgivaren rapporterat till Skatteverket. Det är viktigt att tillägg och avdrag är korrekta, och fler borde granska sin lönespecifikation noggrant.

Förändrad betydelse

Sedan införandet av AGI 2018/2019 har Skatteverkets Mina Sidor gjort det möjligt att stämma av inkomstuppgifter varje månad. Tidigare var lönespecifikationen den främsta informationskanalen från arbetsgivaren till anställda, men nu fungerar den mer som en kvittens för de uppgifter som summeras i AGI. Många anställda följer numera upp flexsaldo och liknande via andra kanaler som medarbetarportaler eller appar.

Mer information på lönespecifikationen?

Det finns förespråkare som vill lägga till mer information på lönespecifikationen. När Foras ägare beslutade om nya villkor för pensionsrapportering, såg många arbetsmarknadsparter detta som en chans att tydliggöra pensionsavsättningarna för de anställda. Men redovisningen av summorna som betalats in till Fora är fortfarande en utmaning, eftersom dessa uppgifter endast finns hos Fora. Hur detta ska lösas är ännu oklart.

En pågående utredning undersöker möjligheten att lägga till mer information på lönespecifikationen, såsom obligatorisk redovisning av sociala avgifter för statligt anställda.

Lösningar framåt

Riksdagen har nyligen beslutat att de inkomstuppgifter som rapporteras varje månad ska ligga till grund för beräkning av ersättning vid arbetslöshet. Detta kan minska behovet av arbetsgivarintyg, vilket sparar mycket tid för löneavdelningarna, särskilt med tanke på andelen korttidsanställda. Att använda verkliga inkomstuppgifter från Skatteverket, där individens hela inkomst finns samlad, är en positiv utveckling. Men Skatteverket måste också utveckla sin hantering av uppgifterna, eftersom falska inkomstuppgifter ofta används av organiserad brottslighet.

Vi ska komma ihåg att lönespecifikationer, till skillnad mot annan räkenskapsinformation som kvitton och fakturor, inte har unika ID eller referensnummer. Det innebär att en lönespecifikations äkthet inte går att styrka.

Lönespecifikationen står inför förändringar och utmaningar i det digitala landskapet, men förblir en viktig komponent för både anställda och arbetsgivare.

Aktuella artiklar
Annons