Annons
Redovisning

Moms i en samfällighetsförening – fortsättningen

Samfällighetsföreningar ska inte vara momsregistrerade om de bara uttaxerar bidrag av sina medlemmar. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom. Det har uppkommit många frågor hur momsen ska hanteras i de föreningar som inte längre är momspliktiga. Nu har vi svar på fler frågor.
Text: Therése Allard
Annons

Bakgrund 

I februari 2024 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att samfällighetsföreningar inte ska ta ut moms på bidrag som föreningen tar ut från sina medlemmar. Avgörandet överensstämmer inte med ett ställningstagande som Skatteverket meddelade för två år sedan och som gjorde att många samfällighetsföreningar registrerade sig för moms. 

Domen innebär att samfällighetsföreningar som bara tar ut bidrag från sina medlemmar inte längre ska vara registrerade för moms. Den information som Skatteverket har tagit fram gäller för samfällighetsföreningar som har registrerat sig för moms efter den 15 februari 2022. Dessa föreningar behöver avregistrera sig från moms och kan begära omprövning av tidigare momsdeklarationer. Skatteverket har informerat om att föreningarna skulle avregistrera sig och att även momsdeklarationerna behöver ändras. Detta har Srf konsulterna skrivit i en tidigare artikel Nya bud för samfälligheter som inte är skattskyldiga för moms. 

Ska man utfärda en ändringsfaktura? 

En fråga som uppstått är om föreningen behöver skicka ut en kreditfaktura.  

Föreningarna har tagit ut moms på fakturorna eftersom de har varit momsregistrerade. Detta har nu i efterhand visat sig vara felaktigt. Behöver föreningarna nu skicka ut ändringsfakturor, så kallade kreditfakturor? 

Skatteverket uppger att om föreningen felaktigt har tagit ut moms på en faktura till en privatperson behöver man inte skicka en kreditnota för att rätta den felaktiga momsen.  

Däremot behöver föreningen skicka en kreditnota om föreningen felaktigt har tagit ut moms på en faktura till ett företag som kan dra av momsen, till exempel till en medlem som äger en jordbruksfastighet. Det ska då framgå av kreditnotan i vilken faktura som föreningen har tagit ut moms på. Läs mer på Skatteverkets hemsida om hur föreningen ska göra en ändringsfaktura.  

Moms att få tillbaka – anmäl mottagarkonto 

Om föreningen har begärt omprövning av tidigare inlämnade momsdeklarationer och ska få tillbaka moms är det viktigt att anmäla ett mottagarkonto. Skatteverket betalar automatiskt ut den moms som företaget ska få tillbaka till föreningens skattekonto och därefter till anmält konto. Föreningen kan också begära utbetalning från skattekontot. Läs om utbetalning från skattekontot.  

Skatteverket har uppdaterat sin hemsida med mer information för samfällighetsföreningarna.

Läs också tidigare artikel i Konsulten

Nya bud för samfälligheter som inte är skattskyldiga för moms 

Aktuella artiklar
Annons