– Jag började här 2006, direkt efter högskolan. Sedan dess har digitaliseringen och komplexiteten i arbetsuppgifterna förändrat mitt jobb och gjort det ännu mer stimulerande, säger Karin Dahlén vid Ludvig & Co i Båstad.

Karin Dahlén studerade ekonomi och redovisning vid Högskolan Halmstad innan en praktikplats på dåvarande LRF Konsult ledde till anställning. Hon tog över efter en medarbetare som gick i pension och hade i princip kundansvar från första dagen. En roll hon utvecklat sedan dess.

– Auktorisation var ett naturligt steg i karriären. Det ger en tyngd i yrkesrollen, internt och externt. Målet hos oss är att man blir auktoriserad så snart man kan. Det är också ett bevis på att man kan det man ska kunna.

Kompetensutveckling

Karin Dahlén hann jobba med rutiner där papper dominerade, men hon var inte gammal i yrkeslivet när snacket om digitalisering började.

– På vissa fronter har branschen kommit långt, ofta drivet av att kunderna har digitala lösningar. Exempelvis för webbshop, personalsystem och utlandshandel. Deras lösningar måste vi kunna integrera med våra bokföringsprogram, och då går den utvecklingen framåt. Rutinerna blir lättare. Jag har själv exempel på det bland mina kunder.

Tekniken

Men det finns också områden där Karin Dahlén trodde att tekniken 2022 skulle ha nått längre: tolkningsfunktioner, skanningsbara kvittokoder, standardiserad utformning av fakturor, och myndigheternas utbyte av digital av information.

– Underlagen behöver bli bättre, än i dag finns en massa olika former av fakturor och kvitton som systemen inte kan tolka. Elektroniska fakturor och andra lösningar som gör att systemen utan problem kan prata med varandra trodde jag skulle vara mer vardag nu. Jag antar att det är en kombination av inställningen hos företagarna och redovisningskonsulterna och teknikföretagens lösningar.

Kunderna och nomineringen

Karin Dahlén har en mycket blandad kundstock, som hon hjälper med rådgivning och redovisning. De flesta finns i Båstad-regionen och är ägarledda aktiebolag. Några kunder är nystartade, andra håller på att växa till koncerner, en redovisningsform Karin ser fram emot att utveckla sig inom. I en del fall har hon även nytta av sitt intresse för hästar i yrket.

– Företagsklimatet är mycket bra här och under pandemin har de aktiva inom turism- och besöksnäringarna haft minst lika bra år som tidigare. Även vårt kontor har gjort goda resultat de senaste åren, säger Karin och avslutar:

– Vi har haft en del personalförändringar de senaste åren och har introducerat ny personal samtidigt som vi har haft fullt upp. Jag har gjort det jag kan för att stötta upp det, och vi trivs verkligen bra på kontoret allesammans. Nomineringen känns som ett bevis på att det jag gör är uppskattat.