Penningtvättslagen och Rex, svensk standard för redovisning, anger hur ett bolag ska kontrolleras innan man som Auktoriserad Redovisningskonsult kan börja jobba med det. Ekobrottsmyndighetens uppdaterade checklista är ett bra komplement.

– Dom som använder bolag för att begå brott ändrar sitt sätt att arbeta, därav den nya versionen. Vi ser att man i allt fler fall använder olika identiteter och även falska identiteter för att starta bolag. Man riktar sig också mot nya grupper på nya områden. Kortfattat är det allt fler som drabbas av denna brottslighet. Det kostar samhället miljarder och orsakar stort personligt lidande, så självklart vill vi jobba mot det på alla fronter, fastslår Miia Vuolama.

Arbetslivskriminalitet

Inom arbetsintensiva branscher med stora behov av lågkvalificerad arbetskraft (exempelvis städ, bygg, måleri, markarbeten) fortsätter arbetslivskriminaliteten att växa.

– Där det finns en hög efterfrågan på personal och svaga grupper att rekrytera ser vi en exploatering av dessa människor. De har ingen facklig tillhörighet och kanske inte heller har rätt att arbeta i landet. De är oskyddade och osynliga och det utnyttjas, vilket också drabbar de företag som gör rätt för sig och betalar avtalsenliga löner och erbjuder avtalsenliga villkor och förmåner, konstaterar Miia Vuolama.

Välfärdsbrott

Även välfärdsbrott begångna genom bolag fortsätter att öka. Det kan exempelvis vara assistansbolag som fakturerar en region eller en kommun för mer vård och omsorg än de har levererat.

– Där kontrollerna inte är så omfattande kan det snabbt handla om stora belopp. Att gå på de kriminellas pengar, att följa pengarnas väg genom bolagen, deras företrädare och ägare blir allt viktigare för att stoppa brotten. Yrkesgrupper som följer bolagen i närtid, exempelvis redovisningskonsulter, har goda möjligheter att upptäcka oegentligheter i god tid, säger Miia Vuolama.

Checklistan

Checklistan är uppdelad i en sektion för Företaget och en för Företrädare. De viktigaste kontrollpunkterna är fetmarkerade. Vad gäller Företaget är exempelvis uppgiften ”Företaget förekommer i domstolsbeslut” fetmarkerad. Under Företrädare har kontrollpunkten ”Företaget företräds av andra personer än behöriga företrädare” samma status.

– Är man van att jobba med dessa frågor är checklistan enkel att arbeta med. Desto fler kryss man har anledning att sätta, desto större anledning är det att gå vidare med sina kontroller, säger Miia Vuolama.

Ytterligare kontroll

Lali Fjellström, branschansvarig redovisning vid Srf konsulterna, tror att den uppdaterade checklistan från Ekobrottsmyndigheten blir ett bra komplement till kraven i Rex. Hon konstaterar:

– Checklistan är bra och kan användas både av våra medlemmar och deras kunder i arbetet med att enbart samarbeta med hederliga och seriösa företag. Det är en viktig fråga för alla i branschen, för hela samhället.