Den Göteborgsbaserade byrån 8082 var nominerad till Årets Auktoriserade Verksamhet 2019 och blev DI Gasell 2022.

Erik Larsson själv blev Årets Auktoriserade Redovisningskonsult 2019. Vad vill han då verka för i styrelsen efter sina 14 år i branschen?

1. Varför vill du sitta i Förbundsstyrelsen?
– Mitt långsiktiga mål är att lyfta redovisningskonsultens roll i samhället. Att få konsulterna att inse sitt värde och sin potential. En väg till att uppnå detta tror jag kan vara genom att sitta i styrelsen och få möjligheten att påverka Srf konsulterna.

2. Vad kommer du att bidra med?
– Jag har nog ett annat tankesätt än den genomsnittliga redovisningskonsulten. Lite mer affärstänk och lönsamhetsfokus. Jag hoppas mina kunskaper och erfarenheter skall komma Srf konsulterna och dess medlemmar till nytta och hjälpa redovisningskonsulten att få en starkare roll i samhället!

3. Vilken är den viktigaste frågan för Srf konsulterna på ett års sikt och på fem års sikt?
– Hur kommer framtidens redovisningskonsult att arbeta? Länge har de lärde talat om att redovisningskonsulten kommer att försvinna. Detta tror jag inte, men arbetet kommer förändras väsentligt och det sker nu. Denna omställning kommer vara väldigt svår för en stor del av dagens redovisningskonsulter att genomföra. Här tror jag Srf konsulterna kommer att behöva vara med och stötta.

4. Hur tycker du att Srf konsulterna ska fördela sitt arbete inom auktorisation, utbildningar, information och påverkan?
– Alla dessa områden är såklart viktiga. Grunden i vårt yrke är dock kunskap och den måste upp i redovisningskollektivet. Detta är någonstans basen för att höja status, löner, lönsamhet, med mera i branschen.

– Påverkan är också naturligtvis väldigt viktigt. Kan vi påverka de som fattar lagarna att göra vår och våra kunders vardag enklare så måste vi göra det. För att kunna göra detta trovärdigt måste statusen och kompetensen i redovisningskollektivet upp.

5. Vad lockar dig med branschen personligen?
– Det finns egentligen inga begränsningar för vad man kan göra i denna bransch. När man har insett det kan man jobba väldigt brett eller specialiserat. Förvaltar man förtroendet man får från kunderna har man möjlighet att styra sin karriär i den riktning man vill. Detta i kombination med att man träffar väldigt spännande människor och får förtroendet att hjälpa dessa ger en stor tillfredställelse och bekräftelse. Det enda som begränsar dig är du själv.