Annons

Premium

Branschaktuellt Redovisning

Ny syn på rationaliseringsförvärv vid skogsavdrag

I slutet av förra året kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som ger en generösare syn på vad som är ett rationaliseringsförvärv i inkomstskattelagens mening vid tillämpning av bestämmelserna av skogsavdrag än vad som har tillämpats av Skatteverket och underrätterna. Domen ger nu möjlighet att fler tillköp av skogsfastigheter kan klassificeras som rationaliseringsförvärv. Här berättar vi om domen och vad den innebär för dig som arbetar med skogsbeskattning.
Text: Therése Allard

Skogsavdrag  Rationaliseringsförvärv är ett viktigt begrepp när det gäller att bestämma skogsavdragets storlek enligt reglerna i 21 kapitlet inkomstskattelagen. Om ett förvärv av skog och skogsmark är ett led i jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering (rationaliseringsförvärv) gäller särskilda bestämmelser vid bestämningen av skogens anskaffningsvärde och det årliga skogsavdrag som får ske. Förvärvet ska ske genom köp, byte eller på liknande sätt eller genom fastighetsreglering eller klyvning för att kunna räknas som ett rationaliseringsförvärv. Reglerna om rationaliseringsförvärv gäller bara fysiska personer.   Skogsavdraget beräknas med utgångspunkt i bland annat skogens anskaffningsvärde och den avdragsgrundande skogsintäkten. Huvudregeln för en enskild näringsidkare är att…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!

Källor

Högsta förvaltningsdomstolens dom, HFD 2023 ref. 59 

Skatteverkets ställningstagande När föreligger ett rationaliseringsförvärv av skogsfastighet?, 2013-02-08, dnr 131 80453-13/111 

Beräkna beskattningsårets skogsavdrag | Rättslig vägledning | Skatteverket 

Skogens anskaffningsvärde vid ett oneröst förvärv av skogsmark │ Skatteverkets rättsliga vägledning 

Tycker du att det här är intressant och vill lära dig mera? Vi rekommenderar då våra kurser i jord- och skog.   

Skattekurs jord- och skogsbruk 1 

Skattekurs jord- och skogsbruk 2 

Skattenyheter enskild firma, inriktning jord och skog 

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons